Posts by tkadmin

Verslag 16de themadag

De zestiende themadag op zaterdag zestien maart 2019 Door Hanneke van Oosterhout-Kreijtz   Op zaterdag 16 maart 2019 werd de 16e themadag van de Taalkring Portugees gehouden. Dit keer op een andere locatie (Amsterdam) en met een heel andere opzet dan we gewend zijn; we maakten een reis door het menselijk lichaam (bijna letterlijk) en door de wondere plantenwereld. Daarnaast kregen we ook nog een snelcursus Reanimeren in twee talen!   We begonnen de dag in Bodyworlds, waar we vanaf de 6e verdieping langzaam naar beneden gingen. Toen we opmerkten dat het autonome zenuwstelsel, waar de 6e verdieping aan was gewijd, behoorlijk leek op touwtjes van stro, werd een aantal van ons pas duidelijk dat we naar échte, geprepareerde lichamen keken van mensen die dat hadden gedoneerd aan de wetenschap. Er was duidelijke uitleg van onze gids Jonathan, die geneeskunde studeert. De 6e verdieping bevatte ook een filmpje over Alzheimer en de aantasting van het autonome zenuwstelsel.   Op de 5e verdieping ging het over botten, pezen en spieren. De hier tentoongestelde geprepareerde lichamen zijn het bekendste uithangbord van deze tentoonstelling. Hier waren ook allerlei manieren te zien waarop de orthopedie botten, spieren en pezen kan herstellen.   De 4e verdieping behandelde de bloedsomloop en meerdere taalkringleden merkten op dat dit een heel ingenieus systeem is en dat het lastig moet zijn om bijvoorbeeld een stent te plaatsen. Jonathan legde echter uit dat hiervoor eerst een ballonnetje wordt ingebracht, dat wordt dan opgeblazen en dan wordt de stent (een soort afgeknipt rietje) geplaatst en het ballonnetje verwijderd.   De 3e verdieping ging over ons ademhalingsapparaat, al hadden ook veel leden aandacht voor de lezing van de stand van onze ogen, mond en dergelijke, want daaruit leidde een slimme monitor af of je blij, droevig of boos was. De monitor raakte echter geleidelijk aan volledig oververhit door het aantal mensen dat ervoor ging staan. We konden hier het verschil zien tussen gezonde longen en rokerslongen.   Op de 2e verdieping werd onze spijsvertering behandeld en kregen we een beetje inzicht in hoe mensen over de gehele wereld eten. Ik ben heel benieuwd hoe deze plaatjes er over pakweg 20 jaar uit zien! Hier hadden ook veel leden aandacht voor een monitor die als je ervoor stond en wat bewoog, je digitaal ontleedde tot spieren, bloedsomloop en zenuwstelsel.   De 1e verdieping was gewijd aan de voortplanting. Natuurlijk weten we allemaal hoe dit werkt – en toch ook niet. De eerste weken van de zwangerschap waren uitgebeeld als afgietsels, daarna volgden de latere weken van de zwangerschap. De geprepareerde (veel) te vroeg geboren kindjes waren prachtig om te zien, maar het is moeilijk te begrijpen dat zoiets volmaakts toch niet leeft. Ten slotte de kelder, waar het ging over de anatomie van seks. We laten dat maar aan ieders fantasie over.   Gelukkig was het buiten inmiddels droog geworden en konden we rustig naar de Hortus Botanicus wandelen. Daar stond een heerlijke lunch klaar. Daarna werd de groep gesplitst, zodanig dat er 6 bereidwillige tolken in elke groep zaten. De dame van de reanimatiecursus legde alles uitgebreid uit en dat werd dan getolkt met een tolkwissel om de 5 minuten.   Natuurlijk bel je eerst 1-1-2 en daarna is het van belang dat je eerst moet achterhalen of je hartslag en ademhaling hebt, want als je die wel hebt, dan moet iemand in de stabiele zijligging worden gelegd, maar als je die niet hebt, dan moet iemand op een harde ondergrond op zijn rug worden gelegd. Het was ook van belang de borstkas minimaal 5 tot 6 centimeter diep in te drukken...

Read More

17de Themadag op vrijdag 1 november 2019

Op vrijdag 1 november staat de volgende themadag gepland. De organisatie is in handen van Hans van der Veen, Sandra Florindo-Maçorano en Annie Buster-Themme. De programmadetails volgen zo snel mogelijk.

Read More

Informatiebijeenkomst op zaterdag 12 januari 2019 in Utrecht

Op initiatief van een groep Poolse tolken en vertalers is er a.s. zaterdag in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd om ons te informeren over de mogelijkheden van een eigen advocaat voor ons tolken en/of vertalers, de branche an sich, de waardering van en voor ons vak, een tariefverhoging en hoe op te treden tegen TVcN/Livewords. Er komen steeds meer taalgroepen bij. Aanstaande 12 januari is de eerste infobijeenkomsten met een presentatie van de plannen en plan van aanpak al vol. Maar vanwege de grote belangstelling is er een nieuwe pool aangemaakt. Hieronder volgt de link voor een tweede groep voor de meeting op 12 januari tussen 15.00-17.00 uur in Utrecht. Meld je aan via deze link! https://pollsez.com/p/a3owed7c De bijeenkomst is in Se7en in Utrecht (Mariaplaats 7 3511 LH, parkeergarages Springweg of Hoog Catharijne). LET OP! De kosten van de zaalhuur, koffie en thee worden evenredig verdeeld over alle aanmeldingen. Bij 50 aanmeldingen sluit deze pool. Doe mee en registreer je via bovenstaande...

Read More

Verslag van de 15de themadag Taalkring Portugees te Nijkerk – zaterdag 6 oktober 2018

Op het programma van de 15de themadag stond de echtscheidingsprocedure en bijbehorende terminologie (Familierecht), de opmaak van beëdigde vertalingen en een lezing over Kaapverdië. Marisa Monteiro Borsboom (MQM-advocaat, general counsel, mediator en trainer) vulde de ochtend, Sandra Maçorano Florindo (mede-eigenaar KTV, vertaler en trainer) nam na de lunch het tweede deel voor haar rekening en Antonio da Silva (docent Hogeschool Inholland) sloot de dag af. Ter voorbereiding waren teksten toegestuurd over de echtscheidingsprocedure in Nederland en in Portugal, alsook een artikel over het Portugees in Kaapverdië. Na ontvangst met koffie/thee en een ‘pastel de nata’, vanwege alweer de 15de. themadag, opende Marijke met de stand van zaken rond het nieuwe beleid dat de overheid ontwikkelt, waarbij twee soorten tolken (A en B) worden geregistreerd bij RBTV. De overheid verwacht namelijk tekorten door de nieuwe aanbestedingswet van de Europese Unie, waarbij tolken bemiddeld móeten worden en instanties (rechtbanken, politie, IND, COA etc.) dus ook moeten aangeven welk soort tolk ze willen. Tolken denken echter dat “tekorten” voornamelijk ontstaan door de tarieven van het Openbaar Ministerie. Over de tarieven voor tolk A en tolk B is overigens nog niets bekend. Actiepunt: Alle tolken Portugees worden hierbij verzocht om, als men een tolkdienst weigert vanwege het tarief, dit op Traduport te vermelden mét deze reden. Marisa Monteiro Borsboom verzorgde haar deel van de themadag in het Portugees. Het was een levendig college over echtscheiding en haar consequenties in juridische zin, zowel in Nederland als in Portugal, met bijbehorende terminologie. In het geval van verschillende nationaliteiten kunnen de rechtssystemen verschillen en is het van belang waar en hoe het huwelijk is voltrokken, waar men tijdens het huwelijk heeft gewoond en waar men gaat scheiden. Zo kent Portugal het burgerlijk huwelijk en het Katholieke/religieuze huwelijk, die beide wettelijk erkend worden door de staat Portugal, vanwege een Concordaat tussen Portugal en het Vaticaan. In juridische zin zijn beide soorten huwelijk in Portugal gelijk en de (Katholieke) Kerk aldaar moet om die reden echtscheiding toestaan en erkennen. (Het Katholieke/kerkelijke huwelijk kan in Portugal op twee manieren worden ontbonden: door echtscheiding en door non-consummatie van het huwelijk. Er zijn 3 of 4 advocaten in Portugal in het laatste soort echtscheiding gespecialiseerd.) De ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn juridisch evenmin gelijk. In Nederland krijgt men na echtscheiding vaak samen voogdij en kunnen de kinderen ook (deels) bij de vader wonen. In Portugal gaan de kinderen gewoonlijk naar de moeder en wonen bij haar; de financiële lasten worden echter gedeeld en beide ouders worden overal samen gehoord. De concrete ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn in Portugal overigens geen zaak van de echtscheidingsrechter, zij worden bij de notaris geregeld. Typisch Nederlands is de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding. Dit kent Portugal niet, het heeft te maken met het Nederlandse systeem van sociale voorzieningen. Als advocaat pleit Marisa ervoor dat de vertaler in zulke gevallen de typische term in de betreffende taal handhaaft en deze in een voetnoot uitlegt, juist omdat het typisch is en duidt op een andere juridische structuur. In een voetnoot kan de vertaler gebruik maken van termen uit een ander vakgebied. In het geval van verevening van pensioenrechten is bijvoorbeeld het gebruik van een term uit de boekhouding zinnig: “vai receber uma pensão”. Het leerzame college eindigde met het beantwoorden van vragen en nog wat Portugese terminologie. Na een heerlijke lunch en even genieten van een warme najaarszon, was het woord aan Sandra Maçorano Florindo. Waaraan moet de opmaak van beëdigde vertalingen formeel voldoen? Vlot en goed gestructureerd behandelde Sandra de hedendaagse richtlijnen voor beëdigde vertalingen in België en Nederland. Daarbij besprak ze de volgende onderwerpen: de apostille;...

Read More

Voor in de agenda: zaterdag 16 maart 2019 16de themadag!

Op zaterdag 16 maart 2019 orgamiseren Sandra Florindo, Suzanne Poppes en Aleid de Leeuw de 16de themadag. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Read More