Algemene informatie

Informatiebijeenkomst op zaterdag 12 januari 2019 in Utrecht

Op initiatief van een groep Poolse tolken en vertalers is er a.s. zaterdag in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd om ons te informeren over de mogelijkheden van een eigen advocaat voor ons tolken en/of vertalers, de branche an sich, de waardering van en voor ons vak, een tariefverhoging en hoe op te treden tegen TVcN/Livewords. Er komen steeds meer taalgroepen bij. Aanstaande 12 januari is de eerste infobijeenkomsten met een presentatie van de plannen en plan van aanpak al vol. Maar vanwege de grote belangstelling is er een nieuwe pool aangemaakt. Hieronder volgt de link voor een tweede groep voor de meeting op 12 januari tussen 15.00-17.00 uur in Utrecht. Meld je aan via deze link! https://pollsez.com/p/a3owed7c De bijeenkomst is in Se7en in Utrecht (Mariaplaats 7 3511 LH, parkeergarages Springweg of Hoog Catharijne). LET OP! De kosten van de zaalhuur, koffie en thee worden evenredig verdeeld over alle aanmeldingen. Bij 50 aanmeldingen sluit deze pool. Doe mee en registreer je via bovenstaande...

Read More

Taalkring Portugees onafhankelijk

Beste Taalkringleden, Het coördinatieteam van de Taalkring vergadert ongeveer drie keer per jaar. De afgelopen tijd hebben wij het lidmaatschap van de Taalkring en onze status van NGTV-taalkring aandachtig besproken. Wij hebben hieromtrent een besluit genomen en willen dit hierbij graag met jullie delen. In 2009 besloot het oprichtingsteam van de Taalkring om deze onder te brengen bij het NGTV omdat dat destijds als een goede basis en verbond gezien werd. Die keuze heeft de afgelopen jaren meerdere malen geleid tot situaties van ‘jullie mogen dat niet doen’, ‘jullie moeten dat zo doen’, kortom te veel en hinderlijke controle door het NGTV. Daarop besloot het coördinatieteam zo’n twee jaar geleden geen gebruik meer te maken van financiële steun uit de NGTV-kas. Sindsdien is de Taalkring volledig zelfvoorzienend en dat bevalt erg goed. Het NGTV-hoofdbestuur verbiedt ons echter lidmaatschapsgeld te innen bij NGTV-leden. Dit betekent dat de helft van onze leden lidmaatschapsgeld betaalt en de andere helft niet. De bijdragen aan de themadagen zijn voor iedereen gelijk, tenzij je in de themadagcommissie plaatsneemt of in het coördinatieteam. Die inzet wordt beloond met gratis deelname aan een themadag. Het coördinatieteam heeft onlangs tijdens de laatste vergadering besloten deze situatie niet langer te handhaven en heeft de volgende besluiten genomen: – Alle Taalkringleden betalen 30 euro contributie per jaar; – De Taalkring is geen NGTV-taalkring meer maar gewoon dé landelijke Taalkring Portugees. Ieder lid moet voor zichzelf afwegen of hij/zij lid wil zijn/blijven van NGTV, SIGV-vereniging, VVIN of VZV. Dit besluit leidt ertoe dat wij een gelijke financiële bijdrage van alle leden krijgen. Met de activa van de Taalkring worden sprekers betaald wanneer de deelnemersbijdrage aan de Themadagen tekortschiet én er wordt gespaard om af en toe extra deskundige, soms duurdere sprekers uit te nodigen voor de invulling van de Themadagen. Een ander groot voordeel van deze aanpak is dat wij als coördinatieteam aan niemand verantwoording hoeven af te leggen [behalve aan de leden] en met elke vereniging of instantie de relatie kunnen aangaan en activiteiten kunnen ontwikkelen die wij interessant en nuttig achten voor de leden. Op 12 maart aanstaande vindt de volgende Themadag plaats. Eventuele vragen over de inhoud van deze beslissingen kunnen wij dan beantwoorden. Wij vertrouwen erop hiermee een helder en transparant beeld te hebben gegeven van onze overwegingen. Hartelijke groet |Melhores cumprimentos Het Coördinatieteam Karolien de Graaff, Femmy Salomons, Aleid de Leeuw, Marijke Roelofsen en Hans van der...

Read More

Lidmaatschap

Wat zijn de kosten? Het lidmaatschap van de Taalkring bedraagt € 30,- per jaar. De Taalkring gebruikt de lidmaatschapscontributie voor zaalhuur, audiovisuele apparatuur, koffie, thee en een borrel ter afsluiting. Afhankelijk van de kosten die trainers, sprekers of collega’s in rekening brengen voor hun inbreng op een Themadag, zullen we per keer de kosten van deelname aan een Themadag vaststellen. Lid worden? Vraag dan vandaag nog het inschrijfformulier aan! Iedere professionele tolk/vertaler Portugees kan lid worden van de...

Read More