Themadagen

Verslag 16de themadag

De zestiende themadag op zaterdag zestien maart 2019 Door Hanneke van Oosterhout-Kreijtz   Op zaterdag 16 maart 2019 werd de 16e themadag van de Taalkring Portugees gehouden. Dit keer op een andere locatie (Amsterdam) en met een heel andere opzet dan we gewend zijn; we maakten een reis door het menselijk lichaam (bijna letterlijk) en door de wondere plantenwereld. Daarnaast kregen we ook nog een snelcursus Reanimeren in twee talen!   We begonnen de dag in Bodyworlds, waar we vanaf de 6e verdieping langzaam naar beneden gingen. Toen we opmerkten dat het autonome zenuwstelsel, waar de 6e verdieping aan was gewijd, behoorlijk leek op touwtjes van stro, werd een aantal van ons pas duidelijk dat we naar échte, geprepareerde lichamen keken van mensen die dat hadden gedoneerd aan de wetenschap. Er was duidelijke uitleg van onze gids Jonathan, die geneeskunde studeert. De 6e verdieping bevatte ook een filmpje over Alzheimer en de aantasting van het autonome zenuwstelsel.   Op de 5e verdieping ging het over botten, pezen en spieren. De hier tentoongestelde geprepareerde lichamen zijn het bekendste uithangbord van deze tentoonstelling. Hier waren ook allerlei manieren te zien waarop de orthopedie botten, spieren en pezen kan herstellen.   De 4e verdieping behandelde de bloedsomloop en meerdere taalkringleden merkten op dat dit een heel ingenieus systeem is en dat het lastig moet zijn om bijvoorbeeld een stent te plaatsen. Jonathan legde echter uit dat hiervoor eerst een ballonnetje wordt ingebracht, dat wordt dan opgeblazen en dan wordt de stent (een soort afgeknipt rietje) geplaatst en het ballonnetje verwijderd.   De 3e verdieping ging over ons ademhalingsapparaat, al hadden ook veel leden aandacht voor de lezing van de stand van onze ogen, mond en dergelijke, want daaruit leidde een slimme monitor af of je blij, droevig of boos was. De monitor raakte echter geleidelijk aan volledig oververhit door het aantal mensen dat ervoor ging staan. We konden hier het verschil zien tussen gezonde longen en rokerslongen.   Op de 2e verdieping werd onze spijsvertering behandeld en kregen we een beetje inzicht in hoe mensen over de gehele wereld eten. Ik ben heel benieuwd hoe deze plaatjes er over pakweg 20 jaar uit zien! Hier hadden ook veel leden aandacht voor een monitor die als je ervoor stond en wat bewoog, je digitaal ontleedde tot spieren, bloedsomloop en zenuwstelsel.   De 1e verdieping was gewijd aan de voortplanting. Natuurlijk weten we allemaal hoe dit werkt – en toch ook niet. De eerste weken van de zwangerschap waren uitgebeeld als afgietsels, daarna volgden de latere weken van de zwangerschap. De geprepareerde (veel) te vroeg geboren kindjes waren prachtig om te zien, maar het is moeilijk te begrijpen dat zoiets volmaakts toch niet leeft. Ten slotte de kelder, waar het ging over de anatomie van seks. We laten dat maar aan ieders fantasie over.   Gelukkig was het buiten inmiddels droog geworden en konden we rustig naar de Hortus Botanicus wandelen. Daar stond een heerlijke lunch klaar. Daarna werd de groep gesplitst, zodanig dat er 6 bereidwillige tolken in elke groep zaten. De dame van de reanimatiecursus legde alles uitgebreid uit en dat werd dan getolkt met een tolkwissel om de 5 minuten.   Natuurlijk bel je eerst 1-1-2 en daarna is het van belang dat je eerst moet achterhalen of je hartslag en ademhaling hebt, want als je die wel hebt, dan moet iemand in de stabiele zijligging worden gelegd, maar als je die niet hebt, dan moet iemand op een harde ondergrond op zijn rug worden gelegd. Het was ook van belang de borstkas minimaal 5 tot 6 centimeter diep in te drukken...

Read More

17de Themadag op vrijdag 1 november 2019

Op vrijdag 1 november staat de volgende themadag gepland. De organisatie is in handen van Hans van der Veen, Sandra Florindo-Maçorano en Annie Buster-Themme. De programmadetails volgen zo snel mogelijk.

Read More

Verslag van de 15de themadag Taalkring Portugees te Nijkerk – zaterdag 6 oktober 2018

Op het programma van de 15de themadag stond de echtscheidingsprocedure en bijbehorende terminologie (Familierecht), de opmaak van beëdigde vertalingen en een lezing over Kaapverdië. Marisa Monteiro Borsboom (MQM-advocaat, general counsel, mediator en trainer) vulde de ochtend, Sandra Maçorano Florindo (mede-eigenaar KTV, vertaler en trainer) nam na de lunch het tweede deel voor haar rekening en Antonio da Silva (docent Hogeschool Inholland) sloot de dag af. Ter voorbereiding waren teksten toegestuurd over de echtscheidingsprocedure in Nederland en in Portugal, alsook een artikel over het Portugees in Kaapverdië. Na ontvangst met koffie/thee en een ‘pastel de nata’, vanwege alweer de 15de. themadag, opende Marijke met de stand van zaken rond het nieuwe beleid dat de overheid ontwikkelt, waarbij twee soorten tolken (A en B) worden geregistreerd bij RBTV. De overheid verwacht namelijk tekorten door de nieuwe aanbestedingswet van de Europese Unie, waarbij tolken bemiddeld móeten worden en instanties (rechtbanken, politie, IND, COA etc.) dus ook moeten aangeven welk soort tolk ze willen. Tolken denken echter dat “tekorten” voornamelijk ontstaan door de tarieven van het Openbaar Ministerie. Over de tarieven voor tolk A en tolk B is overigens nog niets bekend. Actiepunt: Alle tolken Portugees worden hierbij verzocht om, als men een tolkdienst weigert vanwege het tarief, dit op Traduport te vermelden mét deze reden. Marisa Monteiro Borsboom verzorgde haar deel van de themadag in het Portugees. Het was een levendig college over echtscheiding en haar consequenties in juridische zin, zowel in Nederland als in Portugal, met bijbehorende terminologie. In het geval van verschillende nationaliteiten kunnen de rechtssystemen verschillen en is het van belang waar en hoe het huwelijk is voltrokken, waar men tijdens het huwelijk heeft gewoond en waar men gaat scheiden. Zo kent Portugal het burgerlijk huwelijk en het Katholieke/religieuze huwelijk, die beide wettelijk erkend worden door de staat Portugal, vanwege een Concordaat tussen Portugal en het Vaticaan. In juridische zin zijn beide soorten huwelijk in Portugal gelijk en de (Katholieke) Kerk aldaar moet om die reden echtscheiding toestaan en erkennen. (Het Katholieke/kerkelijke huwelijk kan in Portugal op twee manieren worden ontbonden: door echtscheiding en door non-consummatie van het huwelijk. Er zijn 3 of 4 advocaten in Portugal in het laatste soort echtscheiding gespecialiseerd.) De ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn juridisch evenmin gelijk. In Nederland krijgt men na echtscheiding vaak samen voogdij en kunnen de kinderen ook (deels) bij de vader wonen. In Portugal gaan de kinderen gewoonlijk naar de moeder en wonen bij haar; de financiële lasten worden echter gedeeld en beide ouders worden overal samen gehoord. De concrete ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn in Portugal overigens geen zaak van de echtscheidingsrechter, zij worden bij de notaris geregeld. Typisch Nederlands is de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding. Dit kent Portugal niet, het heeft te maken met het Nederlandse systeem van sociale voorzieningen. Als advocaat pleit Marisa ervoor dat de vertaler in zulke gevallen de typische term in de betreffende taal handhaaft en deze in een voetnoot uitlegt, juist omdat het typisch is en duidt op een andere juridische structuur. In een voetnoot kan de vertaler gebruik maken van termen uit een ander vakgebied. In het geval van verevening van pensioenrechten is bijvoorbeeld het gebruik van een term uit de boekhouding zinnig: “vai receber uma pensão”. Het leerzame college eindigde met het beantwoorden van vragen en nog wat Portugese terminologie. Na een heerlijke lunch en even genieten van een warme najaarszon, was het woord aan Sandra Maçorano Florindo. Waaraan moet de opmaak van beëdigde vertalingen formeel voldoen? Vlot en goed gestructureerd behandelde Sandra de hedendaagse richtlijnen voor beëdigde vertalingen in België en Nederland. Daarbij besprak ze de volgende onderwerpen: de apostille;...

Read More

Voor in de agenda: zaterdag 16 maart 2019 16de themadag!

Op zaterdag 16 maart 2019 orgamiseren Sandra Florindo, Suzanne Poppes en Aleid de Leeuw de 16de themadag. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Read More

14de themadag op 16 maart 2018 ging over arbeidsrecht

Verslag 14de Themadag op vrijdag 16 maart 2018   Deze 14de themadag stond in het teken van arbeidsrecht. Met in de ochtend een college van de heer Rolf Bindels en in de middag twee verschillende workshops, een voor tolken met Marijke Roelofsen en een trainingsactrice en de ander voor de vertalers onder de bezielende leiding van Hennie Bos.   Ter voorbereiding hadden we 31 pagina’s tekst ontvangen en een woordenlijst met toepasselijke termen die we zelf moesten invullen. Voor de vertalers waren er verder 3 verschillende stukken tekst die vertaald mochten worden en extra PE-punten konden genereren.   Rolf  Bindels bleek een zeer geanimeerd spreker die ons 3 uur lang geboeid hield met de uitleg over het hoe en wat van een arbeidscontract, wanneer daar sprake van is (als je geld verdient (zwart of wit), een baas boven je hebt (dus iemand die instructies geeft) en als je het werk zelf moet uitvoeren (je kunt je niet zonder toestemming van de baas door een ander laten vervangen) en wat voor rechten en plichten dat meebrengt voor werknemer en werkgever.   Aan de hand van kleurrijke praktijkervaringen, zoals schimmel-van-de-kaas afschavende illegale Brazilianen die een bedrijfsongeval hadden gehad maakte hij duidelijk dat het heel belangrijk is te kiezen voor het goede wetsartikel op basis waarvan je een werkgever al dan niet aan zijn zorgplicht kan houden.   Andere thema´s die in vliegende vaart maar wel met gedegen uitleg langskwamen waren aansprakelijkheid van de werkgever, tot hoever die strekt (of niet) en wanneer gedrag van de werknemer als opzet of bewuste roekeloosheid kan worden bestempeld (de KLM-medewerker die een opengemaakt zakje nootjes opat nadat iedereen het vliegtuig had verlaten en daarvoor werd ontslagen), hoe een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, welke de redelijke ontslaggronden zijn en waar je je contract vervolgens moet laten ontbinden, bij het UWV of bij de kantonrechter. In tegenstelling tot de droge kost die we ter voorbereiding hadden moeten lezen, wist de heer Bindels deze materie helemaal tot leven te brengen door te grossieren in smakelijke en soms ook trieste praktijkvoorbeelden.   Na de gebruikelijke goed aangeklede lunch gingen we verdeeld aan de slag. Zelf heb ik aan de tolkworkshop meegedaan. Na wat aanvankelijke vrees om in het aanschijn van collega´s te tolken, hebben we toch allemaal afwisselend in de tolkstoel plaatsgenomen en ook soms als medeacteur gefunctioneerd. Gelukkig hadden we zowel een native Portugese als Braziliaanse in ons midden, waardoor de rol van werknemer met problemen heel naturel werd gespeeld.   Zo´n workshop bleek nuttig, vooral ook om het te hebben over de rol van tolk als er te snel of te veel wordt gepraat, hoe je in de derde persoon sprekend over jezelf  tussenbeide moet komen, dat een introductie aan het begin van de tolksessie over jouw rol en manier van werken heel veel duidelijkheid schept ook al voelde dat voor het gros van ons wat onwennig.   Ook konden we het onderling hebben over hoe dicht je op de inhoud en stijl van de spreker moet zitten en wat te doen als je expliciet opdracht krijgt iets niet te vertalen als je te gast bent in een ander land. Praktische dilemma´s waarover het boeiend is de mening van collega´s te horen. Marijke wist ons echter steeds weer bij de les te houden en zorgde ervoor dat iedereen, ook degenen met weinig of geen ervaring gepaste feedback kreeg.   De collega’s die voor de vertaalworkshop hadden gekozen, gingen na de lunch aan de slag onder de deskundige leiding van Hennie. Ter voorbereiding hadden de deelnemers drie Nederlandse teksten m.b.t. arbeidsrecht toegestuurd gekregen. Samen hebben zij zich gebogen...

Read More

Programma 14de themadag

CENTRAAL THEMA: ARBEIDSRECHT INHOUDELIJK Aan de hand van de door u voorbereide literatuur werkt u vandaag met het thema arbeidsrecht. In de ochtend neemt de heer mr Rolf Bindels, advocaat en docent arbeidsrecht, u mee in zijn praktijk en behandelt de casuïstiek waarmee u als tolk of vertaler mee te maken kunt krijgen. Voor het middagprogramma heeft u zich opgegeven voor de vertaalworkshop of de tolkworkshop. De vertaalworkshop wordt begeleid door onze collega Hennie Bos en de tolkworkshop door Marijke Roelofsen, Arnt van der Grijp en een trainingsactrice. We sluiten de middag af met een plenaire bijeenkomst waarin we het gebruikte vocabulaire samenbrengen tot een concept-terminologielijst. Deze tweetalige terminologielijst wordt naderhand uitgewerkt en naar alle deelnemers toegestuurd. Let u erop dat u voor vertrek uw handtekening nogmaals op de presentielijst plaatst en vervolgens uw certificaat van deelname meeneemt. DAGINDELING 09u00 – 09u15 aankomst cursisten, inschrijven 09u15 – 09u30 opening 09u30 – 11u00 presentatie deel I mr. R. Bindels 11u00 – 11u15 koffiepauze 11u15 – 12u45 presentatie deel II en discussie mr. R. Bindels 12u45 – 13u00 afronding ochtendprogramma 13u00 – 13u45 lunch 13u45 – 15u15 tolk- of vertaalworkshop deel I 15u15 – 15u30 pauze 15u30 – 16u30 tolk- of vertaalworkshop deel II 16u30 – 16u45 plenaire uitwisseling verkregen inzichten en vocabulaire 16u45 – 17u00 afsluiting: evaluatie, organisatie volgende Taalkringdag, uitschrijven en uitleg PE-certificaten SPREKER EN TRAINERS Mr Rolf Bindels Is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hennie Bos Studeerde Culturele Antropologie/Niet-westerse Sociologie en Portugese taal en letterkunde en deed staatsexamen tolk-vertaler Portugees (1979), waarvoor zij beëdigd werd in 1980. Sinds die tijd is zij werkzaam als tolk/vertaler. Zij gaf m.n. bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen intensieve cursussen Portugees, is werkzaam geweest als ondertitelaar van televisieprogramma’s en heeft meegewerkt aan het Prisma-woordenboek Nederlands-Portugees v.v. Hennie is bestuurslid van de stichting Círculo de Cultura Portuguesa na Holanda en medeorganisator van de tertúlia literária in Amsterdam. Marijke Roelofsen Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries. Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van...

Read More