Themadagen

Verslag 13de themadag

Verslag 13e taalkringdag op 11 maart 2017 De 13e themadag van de Taalkring Portugees op ons vertrouwde stekkie De Schakel in Nijkerk, was een gezellige, leerzame en onverwacht goed bezochte dag. Er hadden zich maar liefst 24 tolken/vertalers ingeschreven en doordat de sprekers met hun gasten ook het hele programma wilden bijwonen, was de zaal zelfs wat krapjes, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam. Iris Bennema heeft iedereen van harte welkom geheten op de themadag met als titel Imersão Brasileira, waarin de deelnemers zich konden laten onderdompelen in de Braziliaanse politiek, taalkunde en strafrecht. Een speciaal warm welkom was er voor onze nieuwe leden Marloe Dresden en Joline ten Haken. Femmy Salomons beet het spits af door het voorlezen van een stuk uit het boek van Harry Lemmens “Deus é Brasileiro”, waarin op grappige wijze de misverstanden tussen Braziliaans en Portugees vocabulaire werden verhaald, eindigend met de woorden “O que separa Brasil e Portugal é a mesma língua”. [nb.: Om de Braziliaanse versie van het boek te bestellen, neem contact op met Harrie Lemmens via e-mail]. De eerste workshop van de dag werd verzorgd door de Braziliaanse journalist Tarcísio Lage, met als thema de recente Braziliaanse geschiedenis en de huidige politieke situatie met aandacht voor de corruptieschandalen en de impeachment van Dilma Rousseff. Tarcísio begon zijn relaas met de stelling dat de corruptie in Brazilië van alle tijden is en dat dit o.a. te maken heeft met het verschil tussen de kolonisatie van de VS en van Brazilië. Tarcísio is een zeer begenadigd en enthousiast verteller en had een zeer leerzaam relaas over de geschiedenis van Brazilië met uitstapjes naar de actualiteit. Aangezien er weinig tijd was voor discussie werd geconcludeerd dat het zeker de moeite waard zou zijn Tarcisio nog een keer uit te nodigen om samen dieper op deze interessante en ingewikkelde materie in te gaan. Na de pauze heeft onze collega Marian Schoenmakers-Klein-Gunnewiek een interactieve workshop verzorgd over taalverwerving en taalgebruik van Nederlanders in Brazilië en Brazilianen in Nederland. Na een boeiende uiteenzetting over de emigratie- en immigratiestromen van Brazilië vanaf 1500 tot nu, heeft Marian middels een theoretisch kader uitleg gegeven over het taalverwervingsproces en taalgebruik van volwassenen en kinderen in een twee- of meertalige omgeving. Vervolgens zijn we in 6 groepjes van 4 personen aan de gang gegaan om een aantal uitingen te interpreteren en in de juiste vorm weer te geven in correct Portugees en/of Nederlands, zoals bv. “Het is geen gezicht, die grote kerels met een geel lachje.” En “Hij heeft de kennissen (daarvoor).” De voorbeelden spraken zeer tot de verbeelding en leidden tot levendige discussies. Vervolgens zijn we allemaal weer bij elkaar gekomen om enige voorbeelden gezamenlijk te bespreken. Ook bij deze workshop bleek de tijd weer te kort en hadden we graag langer over het onderwerp doorgesproken. Na de lunch (met de bekende overheerlijke Schakel-kroket) was het de beurt aan juriste Maria Inês Marchese. We waren goed voorbereid omdat Inês ons van te voren veel leesstof had toegestuurd. Inês heeft een uiteenzetting gegeven over de ontwikkeling van de rechten voor kinderen en jongeren in Brazilië, getoetst aan het Verdrag inzake de rechten van het kind van de VN. De inleiding gaf stof tot een levendige discussie over strafmaatregelen voor jongeren. Vervolgens zijn we in kleine groepjes uiteen gegaan om de verschillen tussen de rechten van jongeren in jeugdinstellingen in Brazilië en Nederland met elkaar te vergelijken. De twee uur die we voor Inês hadden gereserveerd, waren te kort en we hopen dat ze nog een keer een workshop bij ons wil verzorgen, vanwege de enorme kennis die ze...

Read More

11 maart 2017 Programma 13de Themadag

PROGRAMMA (6 PE-punten) Themadag Taalkring Portugees zaterdag 11 maart 2017 Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk   Programma:   9u00                      Ontvangst met koffie en thee   9u15                      Introductie   9u30                   Recente geschiedenis van Brazilië en politieke actualiteit – Lezing door Tarcísio Lage, journalist. 10u45                    Pauze   11u00                   Taalverwerving en taalgebruik van Nederlanders in Brazilië en Brazilianen in Nederland, interactieve workshop o.l.v Marian Schoenmakers.   13u00                    Lunch   13u45                   Het jeugdstrafrecht in Brazilië en Nederland, door Juriste Maria Inês Marchese. 15u45                    Pauze   16:00                   Verschillen in Braziliaans en Portugees vocabulaire, workshop o.l.v. Hans van der Veen en Cathe Kwakkenbos.   16u45                    Afsluiting en evaluatie   17u00                    Presentielijsten en borrel.  ...

Read More

Reserve esta data: 11 de março de 2017

Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de 13e Taalkringdag plaats. Wij zijn druk bezig met een interessant programma waarin we jullie willen onderdompelen in de Braziliaanse taal en cultuur. Meer info volgt zodra het programma definitief is  Vriendelijke groet  Hans van der Veen, Iris Bennema en Cathe Kwakkenbos

Read More

Verslag 12de themadag

Verslag Taalkring  7 oktober 2016 Met 20 deelnemers aanwezig startte deze Taalkringdag in Nijkerk met een welkomstwoord  van Femmy Salomons. Een bijzondere editie deze keer, omdat onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos is overgevlogen uit Portugal en ons een onderdompeling laat ondergaan in de Portugese taal . Maura is dochter van de Portugese minister van Landbouw en gaat de dag vullen met een lezing over Portugal, een workshop over hernieuwbare energie in Portugal en in de middag zal zij vertellen over CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Verder een speciaal welkom voor onze nieuwe leden, Marian Schoenmakers, universitair docent van de opleiding Portugees aan de Universiteit Leiden en beëdigd vertaler en Hendrik-Jan Wolfert, musicus en beëdigd vertaler. Femmy deelt mee dat er 4 keer per jaar een nieuwsbrief komt met vast formaat met daarin een kort interview van een van de leden, zodat we elkaars professionele voorkeuren en sterke kanten leren kennen.  In de eerstvolgende editie komt  Karolien de Graaff ons het een en ander vertellen. Vervolgens kwam Hans van der Veen aan het woord met de stand van zaken aan het tolk- en vertaalfront. De kwestie met de verenigingen NGTV en SIGV komt ter sprake. De SIGV-vereniging maakt zich sterk om onze belangen te behartigen in het publieke domein. Om dit voor alle beëdigde vertalers en tolken te kunnen doen, moeten de statuten van de SIGV-vereniging veranderd worden.  Hierover wordt verder bericht maar Marijke Roelofsen licht alvast een tip van de sluierop. Een nieuw koepelorgaan voor gerechtstolken met een nieuwe naam, die ook de functie van vakbond zal hebben. Dan mag er namelijk wel gestaakt worden en ook mag er opgeroepen worden tot acties. Het is afwachten hoeveel collega’s zich hiervoor zullen aanmelden. Wie al lid is, gaat automatisch mee hierin. Ook de SIGV-coöperatie komt ter sprake. Die zet zich echt voor ons in, weliswaar met weinig werknemers maar wel  als betrouwbare organisatie, die al veel terrein gewonnen heeft. Om 10 uur startte onze spreekster Maura met een voorstelrondje van de aanwezige tolken en vertalers. Vervolgens was de groepsopdracht om 3 woorden te bedenken die karakteristiek zijn voor Portugal. In de top 3 stonden o.a. de woorden ‘saudade’, ‘bacalhau’, ‘familia’ en ‘hospitaleiro’. De lezing van Maura over de geschiedenis en de mentaliteit van de Portugezen had al onze aandacht met veel inbreng vanuit het publiek, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van de Portugese gemeenschap in Nederland. Na de pauze ligt het accent op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Portugal. Het ontstaan van het systeem van benamingen en bepaalde thermen in dat vakgebied werden besproken. Ook  voorbeelden van lopende projecten zijn gegeven. Een actueel onderwerp, maar voor velen een onbekend terrein. Na een heerlijke lunch begonnen we om 13:45 uur met het middagprogramma. Wederom een lezing verzorgd door Maura, nu over de CPLP: Comunidade de Países de Língua oficial Portuguesa. In haar vorige en ook huidige werk heeft ze veel te maken met Oost Timor en Macau. De CPLP is ontstaan na de dekolonisatie in de 70’er jaren van de vorige eeuw toen de Portugeessprekende landen een behoefte tot onderling contact hadden. In 1983 begonnen de besprekingen voor deze gemeenschap. In 1996 werd de CPLP officieel opgericht. De lidstaten van de CPLP zijn Portugal, Brazilië, Kaapverdië, Guinee-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique, Oost-Timor en vreemde-eend-in-de-bijt Guinee Equitorial. Het jongste CPLP-lid is Oost-Timor dat sinds 2002 onafhankelijk is en vanaf 2014 is toegetreden tot de CPLP.   Hoewel de gemeenschappelijke taal de leden bindt, is er over die taal ook de nodige discussie. Spreken alle leden wel echt Portugees? Door de geografische ligging, afstand tussen de landen...

Read More

FB Programma 12de themadag op vrijdag 7 oktober 2016

Deze Themadag wordt een bijzondere editie. Onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos, dochter van de Portugese minister van Landbouw, is van vele markten thuis. In drie allemaal Portugeestalige lezingen zal zij ons bijpraten over de Portugese staatsinrichting, de huidige politieke en sociale situatie en cultuur van Portugal; de CDLP – Comunidade dos Países da Língua Portuguesa met aandacht voor Oost-Timor, de Afrikaanse landen waar Portugees wordt gesproken en Macau en tenslotte een lezing over energie en energierecht. Wie is Maura Santana Capoulas Santos? Hier volgt een overzicht van haar nu al imposante carrière: Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2002 LL.M em Direito Internacional Público pela Universidade Eramus de Roterdão na Holanda, 2003 Pós-graduação em Direito Comercial Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005 Pós-graduação em Direito e Gestão de Empresas, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, NOVAFORUM – Formação para Executivos, 2007 Curso de Formação Avançada para Executivos em Parcerias Público-Privadas pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, 2009 Curso Especializado em Direito e Políticas Europeias de Energia pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, 2012 Mestrado em Direito Administrativo – vertente de Direito da Energia – pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2013 Atividade Profissional: Estagiária na Comissão Europeia, Direção-Geral de Empresas em Bruxelas (2003 – 2004) Assessora jurídica do Secretariado do COPA-COGECA em Bruxelas (2004) Advogada Estagiária no escritório do Dr. Manuel H. Macau Ferreira (2004 – 2006) Advogada Associada na Flamínio Roza Pinto Duarte Côrte-Real & Associados (2006 – 2008) Advogada Associada na Miranda Correia Amendoeira & Associados (2008 – 2009) Assessora do Secretário de Estado da Energia e da Inovação – Ministério da Economia, do Desenvolvimento e da Inovação (2009 – 2011) Advogada Associada na Sérvulo Correia & Associados (2011 – 2012) Advogada Associada e Consultora Externa na AVM Advogados (2012 –...

Read More

Verslag 11de themadag op 12 maart 2016

Verslag van de themadag van de taalkring Portugees, 12 maart 2016, in Nijkerk. Het programma van de eerste taalkringdag van 2016 was vol afwisseling en beloofde een interessante dag vol informatie. Na de koffie en gebruikelijke begroetingen beet collega Aleid het spits af met een aantal huishoudelijke mededelingen en vertelde Hans in het kort de stand van zaken omtrent de tarievenperikelen rondom de aanbesteding van tolkdiensten voor de Nederlandse overheid. Portugese tolken hebben een grote rol gespeeld bij de start van de actie om betere tarieven en alhoewel de resultaten niet helemaal zijn wat ervan verwacht kon worden, is de situatie toch aanmerkelijk verbeterd. De eerste workshop van de dag had alles te maken met baggeren. Collega Hilde was in het verleden werkzaam bij een van de grote Nederlandse baggerbedrijven en verzorgt nog steeds veel vertaalwerk bij aanbestedingen van baggeropdrachten in het buitenland. Zij had een voormalige collega bereid gevonden om ons een heel duidelijk en volledig inzicht te verschaffen in de dagelijkse praktijk van de baggerwereld. Hugo Groeneveld vertelde op zeer boeiende wijze over alle ontwikkelingen en over de voortrekkersrol van de Nederlandse baggerbedrijven. De presentatie was dusdanig interessant en er werden zoveel vragen gesteld, dat de geplande aansluitende workshop moest komen te vervallen. Gelukkig had de organisatie zorg gedragen voor een uitgebreide terminologielijst. Na de koffie was het woord aan Harry Lemmens, die ons gedurende zo’n twee uur deelgenoot maakte van zijn gedachten, opvattingen, avonturen en ervaring als literair vertaler van Braziliaanse en Portugese (meester)werken. Er werden voortdurend veel vragen gesteld, want onder de aanwezigen waren maar weinig literair vertalers; de meesten zijn werkzaam als juridisch/technisch/medische vertalers of als tolk. Als oefening hadden we van tevoren een column en een kort verhaal toegestuurd gekregen waarover we vervolgens hebben gesproken en waarvan we de door Harry gemaakte vertaling te horen krijgen, waarna we een aantal van de door hem gekozen vertaaloplossingen bespraken. Na de lunch verdeelden de aanwezigen (ongeveer 20 personen) zich over twee heel praktische workshops grammatica Nederlands en Portugees, met als thema de woordvolgorde in beide talen. Ik volgde de workshop (Nederlands) door Dominique Degryse, die op zeer enthousiaste wijze dit onderwerp behandelde, waarbij Tante Betje, rode en groene volgordes en veel andere zaken uit een ver verleden de revue passeerden. António Pegas ging dieper in op de Portugese zinsbouw. De deelnemers kregen steeds een nieuw zinsdeel “kado” om dat op de juiste plaats in de zin te voegen. De keuze van de voorbeelden hield iedereen bij de les, van  gestippelde koeien en weeskinderen tot een een geitenhoedster op een berg. Kortom erg leerzaam en onderhoudend! De laatste spreker van de dag was Zenno Cornelisse die ons aan de hand van een heel duidelijke presentatie liet kennismaken met de verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening voor ZZP’ers, aan de hand van voorbeelden en de nodige opmerkingen. Het was weer een bijzonder geslaagde, informatieve dag, met als hoogtepunt – zoals altijd – het weerzien met de collega’s en het samen van gedachten kunnen wisselen over ons boeiende vak, vér weg van ons eigen bureau en zonder deadlines, e-mails en...

Read More