Programma 14de themadag

Posted by on jun 29, 2017

CENTRAAL THEMA: ARBEIDSRECHT

INHOUDELIJK
Aan de hand van de door u voorbereide literatuur werkt u vandaag met het thema arbeidsrecht. In de ochtend neemt de heer mr Rolf Bindels, advocaat en docent arbeidsrecht, u mee in zijn praktijk en behandelt de casuïstiek waarmee u als tolk of vertaler mee te maken kunt krijgen.
Voor het middagprogramma heeft u zich opgegeven voor de vertaalworkshop of de tolkworkshop. De vertaalworkshop wordt begeleid door onze collega Hennie Bos en de tolkworkshop door Marijke Roelofsen, Arnt van der Grijp en een trainingsactrice.
We sluiten de middag af met een plenaire bijeenkomst waarin we het gebruikte vocabulaire samenbrengen tot een concept-terminologielijst. Deze tweetalige terminologielijst wordt naderhand uitgewerkt en naar alle deelnemers toegestuurd.
Let u erop dat u voor vertrek uw handtekening nogmaals op de presentielijst plaatst en vervolgens uw certificaat van deelname meeneemt.

DAGINDELING
09u00 – 09u15 aankomst cursisten, inschrijven
09u15 – 09u30 opening
09u30 – 11u00 presentatie deel I mr. R. Bindels
11u00 – 11u15 koffiepauze
11u15 – 12u45 presentatie deel II en discussie mr. R. Bindels
12u45 – 13u00 afronding ochtendprogramma
13u00 – 13u45 lunch
13u45 – 15u15 tolk- of vertaalworkshop deel I
15u15 – 15u30 pauze
15u30 – 16u30 tolk- of vertaalworkshop deel II
16u30 – 16u45 plenaire uitwisseling verkregen inzichten en vocabulaire
16u45 – 17u00 afsluiting: evaluatie, organisatie volgende Taalkringdag, uitschrijven en uitleg PE-certificaten

SPREKER EN TRAINERS
Mr Rolf Bindels
Is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hennie Bos
Studeerde Culturele Antropologie/Niet-westerse Sociologie en Portugese taal en letterkunde en deed staatsexamen tolk-vertaler Portugees (1979), waarvoor zij beëdigd werd in 1980. Sinds die tijd is zij werkzaam als tolk/vertaler.
Zij gaf m.n. bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen intensieve cursussen Portugees, is werkzaam geweest als ondertitelaar van televisieprogramma’s en heeft meegewerkt aan het Prisma-woordenboek Nederlands-Portugees v.v.
Hennie is bestuurslid van de stichting Círculo de Cultura Portuguesa na Holanda en medeorganisator van de tertúlia literária in Amsterdam.

Marijke Roelofsen
Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.

Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van beroepsvaardigheden.