programma 17de themadag

17de THEMADAG TAALKRING PORTUGEES (7 pe-punten)

Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

PROGRAMMA in het kort:

09.00 – 09.15 uur Ontvangst met koffie en thee
   
09.15 – 09.30 uur Opening / Inleiding van de dag
   
09.30 – 11.00 uur Aula de imersão e workshop sobre o segmento “verbo” door Celeste Augusto
   
11.00 – 11.15uur Pauze
   
11.15 – 12.45 uur Kennismakingsronde gevolgd door

Workshop “social media-profilering” door Sandra Maçorano Florindo

   
12.45 – 13.30 uur Lunch
   
13.30 – 15.00 uur Literair vertalen PT > NL (theorie en praktijk) door Anne Lopes Michielsen
   
15.00 – 15.15 uur Pauze
   
15.15 – 16.45 uur Vervolg Literair vertalen PT > NL door Anne Lopes Michielsen

 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting, evaluatie, uitreiking certificaten

 

17.00 uur Borrel

 

uitgebreide toelichting op het programma

Aula de imersão e workshop sobre o segmento “verbo”

Docente: Celeste Augusto

Dr. Celeste Augusto is afgestudeerd in Filologia Germânica e Filologia Românica aan de Universidade Clássica de Lisboa. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft ze haar doctoraat behaald met een proefschrift over woordsemantiek. Van 1972 t/m 1979 gaf ze als docente les aan het voortgezet onderwijs in Portugal. Van 1979 t/m 1982 was ze als onderzoekster verbonden aan het Centro de Linguística van de Universidade de Lisboa en docente bij het Departamento de Português para Estrangeiros van de Faculdade de Letras de Lisboa. Tot 2010 was ze als docente verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en van 2009-2013 als gastdocent aan de Universiteit van Gent. Vakgebieden: Portugees als moedertaal en Portugees, Frans en Engels als vreemde talen; Portugese taalkunde op elk niveau incl. masterniveau; vertaling; communicatie; theater; scriptiebegeleiding, jurylid promotiecommissie, gastspreker, enz. Werkt mee aan het samenstellen van lesmateriaal voor Portugees taalonderwijs. Als adviseur verbonden aan het team dat het handboek “Bem vindo” heeft samengesteld. Lid van diverse internationale projectteams over o.a.: fraseologie/paremiologie, taalkundige geografie, lexicografie.

Inhoud van dit programmaonderdeel:

  • Breve introdução sobre o segmento “verbo”;
  • Em seguida uma abordagem do verbo:
  • no campo da morfologia e da sintaxe;
  • quanto ao emprego de tempos e modos;
  • como verbo pleno e como verbo auxiliar (tempos compostos, perífrases);
  • regência verbo + preposição.
  • Prática: tradução dos exemplos sempre que necessário; exercícios de versão para o neerlandês.

Leerdoel: het verrijken en verdiepen van de grammaticale kennis met betrekking tot het gebruik en de vervoeging van werkwoorden in het Portugees

Doelgroep: Tolken en vertalers Portugees <> Nederlands

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Speelse kennismakingsronde met de leden van de Taalkring: Op een rij!

Deelnemers: iedereen!

Workshop “social media-profilering”

Spreker: Sandra Maçorano Florindo

Sandra Maçorano Florindo studeerde aan de Vertaalacademie van Maastricht (opleiding tolk/vertaler Frans en Portugees). Daarna werkte ze een jaar als projectmanager bij een vertaalbureau in Den Haag en vervolgens zo´n tien jaar als vertaalster en trainster Portugees. Tijdens haar loopbaan als vertaalster studeerde ze Engels aan de ITV Hogeschool in Utrecht. In 2010 startte zij een maatschap met Marijke Roelofsen: KTV – Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen, waarvoor zij de trainingen memoQ, opmaakverzorging en social media verzorgt.

Inhoud van dit programmaonderdeel:

Na de kennismakingsronde volgt een uitgebreide rondleiding door Facebook en LinkedIn: tips & tricks om jezelf beter te profileren en nieuwe klanten aan te trekken. Veel collega’s maken nog niet optimaal gebruik van sociale media. Tijdens deze inleiding tot Facebook en LinkedIn vertelt Sandra je hoe je het snelst en het best deze zakelijke kanalen kunt benutten.

Leerdoel: inzicht krijgen in de werking van de sociale media en hoe hiermee om te gaan.

Doelgroep: Tolken en vertalers Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Literair vertalen PT > NL (theorie en praktijk)

 

Spreker: Anne Lopes Michielsen

Anne Lopes Michielsen (1989) ijvert als literair vertaler voor meer vertalingen uit het Portugees en wil auteurs uit dit wijde taalgebied ook een Nederlandse stem geven. Ze studeerde Portugees en (moderne) kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en rondde in 2014 de transnationale onderzoeksmaster Literair Vertalen af. Van haar hand verschenen vertalingen van o.a. Sandro William Junqueira, Ondjaki, José Gardeazabal en Valério Romão. Daarnaast is ze projectmedewerker van het Expertisecentrum Literair Vertalen, redacteur van tijdschrift PLUK, de oogst van nieuwe vertalers en neemt als vertaler deel aan het Europese CELA-project. In 2014 ontving Anne een talentbeurs van het Nederlands Letterenfonds. Op dit moment werkt ze aan de vertaling van Abzzz van Isabel Minhós Martins voor Boycott Books.

Inhoud van dit programmaonderdeel:

Tijdens deze workshop komt zowel de theorie als de praktijk van het literair vertalen aan bod. Na een algemene schets over hoe je literair vertaler kunt worden, gaan we in op de verschillende uitdagingen van het literair vertalen zelf: Hoe begin je aan een literaire vertaling? Welke basistechnieken kun je toepassen? Hoe ga je om met stijl? Wat doe je met cultuurspecifieke elementen, humor of woordgrapjes? Aan de hand van een vooraf vertaald fragment buigen we ons samen over verschillende vertaalproblemen en betekenisnuances. De te vertalen tekst wordt vooraf toegezonden. Voor het vertalen van de tekst (250 woorden) wordt 1 pe-punt toegekend.

Leerdoel: Inzicht krijgen in (de problematiek van) het literair vertalen in het algemeen en in het bijzonder in het literair vertalen vanuit en naar het Portugees. Beter kunnen omgaan met de cultuurspecifieke taaluitingen tijdens het vertalen en tolken.

Doelgroep: Tolken en vertalers Portugees <> Nederlands

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 3. Dit levert 3 pe-punten op. Van tevoren wordt een huiswerkopdracht (vertalen van een tekst van 250 woorden) toegestuurd. Het vertalen van deze tekst levert 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen pe-punten is dus 4.