Programma 18de themadag

Posted by on jan 27, 2020

18de Themadag Taalkring Portugees (6 pe-punten)

De achttiende themadag van de Taalkring Portugees vindt plaats op zaterdag 14 maart 2020. Deze dag wordt georganiseerd door Femmy Salomons-van Eldik, Mônica Gerritse en Tucha (Maria de Fátima) Hoogland. Hieronder volgt  het programma in het kort. Daarna  een uitgebreide toelichting op het programma en informatie over de sprekers. 

Locatie: KTV, Meinsstraat 2, 3862 AE Nijkerk

PROGRAMMA in het kort:

09.00 – 09.15 uur        Ontvangst met koffie en thee

09.15 – 09.30 uur        Opening / Inleiding van de dag

Voor vertalers

09.30 – 11.00 uur         Hulpmiddelen voor automatische vertaling (CAT Tools) door Daniel Maciel

11.00 – 11.15 uur            Pauze

11.15 – 12.45 uur           Localisatie  door Daniel Maciel

                                        Voor tolken

09.30 – 11.00 uur         Simultaan tolken door Alexandra de Vries

11.00 – 11.15 uur            Pauze

11.15 – 12.45 u               Simultaan tolken met gebruik van apparatuur door Alexandra de Vries
                                        Voor iedereen

12.45 – 13.30 uur           Lunch

13.30 – 15.00 uur         Spreekwoorden en weerkunde – implicaties voor de vertaling door                                                             Celeste Augusto

15.00 – 15.15 uur          Lunch

15.15 – 16.45 uur          Workshop “social media-profilering” door Sandra Maçorano Florindo

16.45 – 17.00 uur          Afsluiting, evaluatie, uitreiking certificaten

17.00 uur                        Borrel

 

Uitgebreide toelichting op het programma

Ochtendprogramma voor vertalers

Docent: Daniel Maciel

Daniel Maciel werkt al 18 jaar als vertaler en sinds 12 jaar ook als conferentietolk. Hij heeft een Master in Conference Interpretation (MCI) van de York University (Canada) behaald en is (beëdigd) tolk-vertaler  in Brazilië. Daarnaast is hij zowel technisch vertaler als conferentietolk en werkt als zodanig voor meerdere opdrachtgevers. Hij is ook een gadgetliefhebber, bijna een obsessie waar hij al bijna een leven lang, tevergeefs,  vanaf probeert te komen

Hij heeft lezingen gegeven op het congres van de Braziliaanse Vereniging van Vertalers en Tolken (Abrates) en heeft als lid van het bestuur van de Portugese taalafdeling van de American Association of Translators (ATA) stukken op zijn naam staan.

Zijn expertisegebieden zijn juridisch, financieel en IT, maar  al doende heeft hij zich ook op andere specifieke terreinen begeven.

Hulpmiddelen voor automatische vertaling (CAT Tools)

90 minuten

1)    Kosten en leercurve; wanneer is het de moeite waard een CAT-tool aan te schaffen?

 • Groepsdiscussie en peiling van ervaringen en meningen

 

2)    Eén tool uitkiezen of met meerdere leren werken?

 • Voor- en nadelen belangrijkste CAT-tools (Déjà Vu, MemoQ, Trados, Wordfast)
 • Op welk moment zou je een nieuwe CAT-tool leren gebruiken?

 

3)    Tools uit de Cloud  of  eigen tools: voor- en nadelen

 • Korte demonstratie van een basisproject, uitgevoerd in Memsource

 

4)    Memsource als toegankelijk tool voor grote projecten waarin meerdere

professionals/vertalers werken (incidenteel gebruik)

 • Korte demonstratie van projecten die toegewezen zijn aan derden

Doelgroep: Vertalers Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Leerdoel: een algemeen beeld vormen over de gangbare, beschikbare CAT-tools; de (on)geschiktheid en toepasbaarheid ervan in de alledaagse praktijk van de vertaler analyseren, met inachtneming van de specifieke eigenschappen van de opdrachtenportefeuille en andere determinanten.

Localisatie (90 minuten)

1)      Wat is het precies? (snelle maar gedetailleerde uitleg)

 • Waarom de terminologie belangrijk is (nee, het is geen vertaling)

 

2)      Waar de eindopdrachtgevers naar op zoek zijn.

 • Groepsdiscussie: deelnemers stellen zichzelf voor als zijnde de klant en brainstormen over het eindproduct dat ze wensen.

 

3)      Mijn ervaring als lead linguist (pt-BR) voor een groot technologiebedrijf

 • Uitdagingen, kansen en stimulansen/aanmoedigingen.

 

4)      Wat is LQA en welk belang heeft het voor localisatie

 • Voorbeelden van fouten/weglatingen/dwalingen die moeilijk te merken zijn zonder LQA.

 

5)      Mini-workshop over localisatie

 • Op basis van een tekst met veel verwijzingen naar de couleur locale van het Braziliaans Portugees volgen suggesties  over de manier waarop deze te localiseren zijn naar het Portugees van Portugal en vice versa. (afhankelijk van de samenstelling van de groep).

Doelgroep: Vertalers Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Leerdoel: duidelijkheid scheppen over wat dit aspect van de vertaling precies inhoudt; de gerelateerde technieken ervan onderscheiden van de vertaaltechnieken; de markt waarin localisatie belangrijk is bestuderen om professionals bewust te maken van de mogelijkheid die deze techniek biedt om zich te onderscheiden van andere vertalers.

Ochtendprogramma voor tolken

Docente: Alexandra de Vries

 Alexandra de Vries is geboren en getogen in Nederland en zette haar eerste stappen in de vertaalwereld op 18-jarige leeftijd als vrijwilligster voor een Braziliaanse stichting in Nederland. Na het afronden van haar studie Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam verhuisde ze in 1994 naar Canada waar ze haar vertaalactiviteiten voortzette (combinatie Nederlands/Portugees/Engels). Vanaf 2000 kwam daar ook tolken bij (gedeeltelijk dankzij een klant die dacht, ‘als je kan vertalen, kan je ook tolken’).

In 2004 verhuisde ze naar Brazilië waar een enorme vraag was naar tolken in de aanloop naar de grote evenementen die daar zouden worden gehouden. Ze tolkte onder meer op de Pan-Amerikaanse Spelen, de FIFA World Cup en de Olympische Spelen. Daarnaast tolkte ze regelmatig op topconferenties, zoals UNASUL, CARICOM en MERCOSUL. Na bijna 15 jaar praktijkervaring groeide bij haar de behoefte om een tolkopleiding te volgen en voltooide ze een Master in Conference Interpretation aan York University, Toronto, Canada (dubbele AA Engels/Portugees en C Spaans). In 2019 slaagde ze voor het tolkexamen voor de Europese instellingen met de combinatie Portugees/Engels/Nederlands. Alexandra woont momenteel in Barcelona en werkt fulltime (soms meer dan fulltime) als tolk/vertaalster.

Simultaan tolken (90 minuten)

 • Introductie over Simultaan tolken
  Verschillen en overeenkomsten tussen simultaan en fluister/consecutief tolken
 • Belangrijkste uitdagingen
 • Gebruik van apparatuur
 • Technieken (herformuleren, samenvatten, generaliseren, ‘salami’ techniek opdelen van de zinnen)
 • Feedback (geven en ontvangen, collega’s helpen, hoe te verbeteren/deel te nemen)
 • Hulpmiddelen en tips voor het oefenen (alleen of met collega’s)

 Doelgroep: Tolken Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Leerdoel: In collegiale omgeving verdiepen van kennis over- en ervaring vergroten in – het werken als tolk

Praktijkoefeningen Simultaan tolken (90 minuten)

 • Oefeningen simultaan tolken met apparatuur (fluisterset)
 • Uitleg over apparatuur gebruik, voor- en nadelen en uitdagingen
 • Gebruik van makkelijke en korte speeches (5-6 minuten)
 • (vrijwillige) tolkoefeningen
 • De overige deelnemers luisteren en geven feedback (als collega en als ‘klant’).

Doelgroep: Tolken Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Leerdoel: In collegiale omgeving reflecteren op je manier van werken als tolk

Middag programma (voor iedereen)

Seminar over de rol van weerkunde in spreekwoorden en de implicaties voor de vertaling ervan (90 minuten)

Docente: Celeste Augusto

Dr. Celeste Augusto is afgestudeerd in Filologia Germânica e Filologia Românica aan de Universidade Clássica de Lisboa. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft ze haar doctoraat behaald met een proefschrift over woordsemantiek. Van 1972 t/m 1979 gaf ze als docente les in het voortgezet onderwijs in Portugal. Van 1979 t/m 1982 was ze als onderzoekster verbonden aan het Centro de Linguística van de Universidade de Lisboa en docente bij het Departamento de Português para Estrangeiros van de Faculdade de Letras de Lisboa. Tot 2010 was ze als docente verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en van 2009-2013 als gastdocent aan de Universiteit van Gent. Vakgebieden: Portugees als moedertaal en Portugees, Frans en Engels als vreemde talen; Portugese taalkunde op elk niveau incl. masterniveau; vertaling; communicatie; theater; scriptiebegeleiding, jurylid promotiecommissie, gastspreker, enz. Werkt mee aan het samenstellen van lesmateriaal voor Portugees taalonderwijs. Als adviseur verbonden aan het team dat het handboek “Bem vindo” heeft samengesteld. Lid van diverse internationale projectteams over o.a.: fraseologie/paremiologie (studie van spreekwoorden), taalkundige geografie, lexicografie.

Inhoud van dit programmaonderdeel:

Spreekwoorden en uitdrukkingen zijn complexe taalkundige verschijnselen. Welke implicaties/problemen komen we tegen als we spreekwoorden vertalen, met namen de spreekwoorden die gerelateerd zijn aan meteorologie?

Doelgroep: Tolken en vertalers Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.

Leerdoel: bestuderen van de overeenkomsten en verschillen van het begrip ‘weer in de Nederlands- en Portugeestalige gebieden en de associaties die het oproept. Oplossingen vinden voor de specifieke vertaalproblemen die daar uit voortvloeien, zowel door middel van groepsdiscussies als door het toepassen van algemene technieken.

Workshop “social media-profilering” (90 minuten)

Spreker: Sandra MaçoranoFlorindo

Sandra Maçorano Florindo studeerde aan de Vertaalacademie van Maastricht (opleiding tolk/vertaler Frans en Portugees). Daarna werkte ze een jaar als projectmanager bij een vertaalbureau in Den Haag en vervolgens zo´n tien jaar als vertaalster en trainster Portugees. Tijdens haar loopbaan als vertaalster studeerde ze Engels aan de ITV Hogeschool in Utrecht. In 2010 startte zij een maatschap met Marijke Roelofsen: KTV – Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen, waarvoor zij de trainingen MemoQ, Opmaakverzorging en Social Media verzorgt.

Inhoud van dit programmaonderdeel:

Deze workshop is een vervolg op de workshop van Sandra Florindo van vorige Themadag. Sandra zal een uitgebreide rondleiding geven door LinkedIn: tips & tricks om jezelf beter te profileren en nieuwe klanten aan te trekken. Veel collega’s maken nog niet optimaal gebruik van social media. Tijdens deze inleiding tot LinkedIn vertelt Sandra je hoe je het snelst en het best deze zakelijke kanalen kunt benutten.

Leerdoel: inzicht krijgen in de werking van de social media en hoe hiermee om te gaan.

Doelgroep: Tolken en vertalers Portugees

Uren studiebelasting: Het aantal contacturen is 1,5. Te behalen pe-punten: 1,5.