Programma 8ste themadag

Posted by on mei 9, 2014

PROGRAMMA

Themadag Taalkring Portugees vrijdag 13 juni 2014

Locatie: Vergader- & congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk, Tel. 033 – 246 0804, www.deschakelnijkerk.nl

9u00     Aankomst (koffie en thee)

9u30     Introductie en bespreking laatste ontwikkeling aan in tolk- en vertaalland, met name een update n.a.v het FUWA symposium op 14 april 2014 door Aleid de Leeuw en Herman Kok.

9u30     Tolk- en vertaalwerkzaamheden bij de politie

Spreker: Johan Goossens  Met jaren ervaring als docent Beleid en Bedrijfsvoering bij de Politie Academie als bagage, zal Johan Goossens een algemeen beeld geven van de politie en haar werk(wijze)gezien vanachter de schermen. Daarnaast zal er extra aandacht besteed worden aan de politieverhoren waar tolken bij betrokken zijn.

11u20   Pauze (koffie en thee)

11u30   Portugeestalige uiteenzetting over het werk van Europol meer specifiek: valsemunterij

SprekerPaulo Borges. Hij is Portugees en heeft ruime, internationale politie-ervaring waarvan al enkele jaren in Nederland als medewerker van Europol. Hij is gespecialiseerd in het onderwerp valsemunterij.

Werkwijze: Portugeestalige lezing waarin de verschillende specifieke technische termen als vanzelf de revue passeren.

12u50   Lunch

13u30   Thema grammatica: Infinitivo Pessoal

Spreekster: Gisa Muniz. Zij is Braziliaanse, heeft aan de Universiteit UNIVAP in Brazilië Taal- en Letterkunde gestudeerd. Aan de Rijksuniversiteit van Utrecht haalde ze haar Master of Arts – Linguistic in Portugese Taalkunde. Ze heeft meerdere boeken op haar naam staan, waaronder Portugees voor Zelfstudie, Spaans voor Zelfstudie, Basisgrammatica Portugees (Uitgeverij Spectrum). Als eigenaresse van de taalschool Talen Talent, heeft ze veel ervaring met het doceren, vertalen, tolken van en naar het Portugees.

Doel: Aan de hand van dit concreet grammaticaal onderwerp wordt gepoogd de kennis van de vreemde taal te verbeteren, te verbreden dan wel te verdiepen. De keuze is gevallen op het persoonlijk infinitief omdat dit geen ‘gewoon’ infinitief betreft . Het is aan een onderwerp verbonden en kan soms een verbuiging krijgen. Het is  een moeilijk onderwerp om onder de knie te krijgen en correct te gebruiken, blijk daarvan is dat zelfs native speakers, zowel in Brazilië en Portugal, als in de andere landen waar Portugees de moedertaal is, er fouten mee maken.

Werkwijze: Na de uitleg over de verbuigingen en het gebruik van deze unieke vorm, zullen ook de moeilijkheden met het vertalen ervan behandeld worden. Vervolgens zal er door de deelnemers interactief geoefend worden, zodat het gebruik van de persoonlijke infinitief duidelijk wordt en mogelijke vragen en/of twijfels behandeld kunnen worden.

15u00 Pauze (thee en koffie)

15u10   Tradução de estatutos sociais entre direito neerlandês e português

Spreekster: Karolien van Eck. Zij is sinds ruim 15 jaar werkzaam als zelfstandig vertaalster Portugees. Zij stelde in 2003 samen met Celeste Augusto en een groep collega-vertalers het Groot woordenboek Nederlands – Portugees en Portugees – Nederlands (uitgeverij Prisma/Verbo) samen. Inmiddels is ze woonachtig in Portugal  waar ze haar vertaalwerk voortzet. Haar opdrachten zijn voornamelijk van juridische aard. In haar vertaalpraktijk werkt ze regelmatig met oprichtingsakten, contracten en statuten voor diverse bedrijven en daarmee heeft ze zich in de loop der jaren dan ook  verdiept in de verschillen tussen de bestaande rechtspersonen (met name BV, NV, Lda., SA en Holding) en uiteraard in de verschillen tussen het Portugese Código das Sociedades Comerciais en Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Doel: Dieper ingaan op deze rechtspersonen, de rechten en plichten en de terminologie die in vertalingen wel en niet gehanteerd kunnen worden. Daarnaast zal rijkelijk aandacht worden besteed aan modelstatuten en uittreksels uit het handelsregister.

Werkwijze: In de vorm van een workshop zal in groepjes gewerkt worden aan de vertaling van verschillende stukken tekst waarin de specifieke terminologie waarin Karolien gespecialiseerd is aan de orde komt.

Doelgroep:  alle tolken en vertalers Portugees.

16u30   Afsluiting, evaluatie, presentielijsten en borrel.