Themadagen

Verslag van de 15de themadag Taalkring Portugees te Nijkerk – zaterdag 6 oktober 2018

Posted by on dec 12, 2018 in Themadagen | Reacties uitgeschakeld voor Verslag van de 15de themadag Taalkring Portugees te Nijkerk – zaterdag 6 oktober 2018

Op het programma van de 15de themadag stond de echtscheidingsprocedure en bijbehorende terminologie (Familierecht), de opmaak van beëdigde vertalingen en een lezing over Kaapverdië. Marisa Monteiro Borsboom (MQM-advocaat, general counsel, mediator en trainer) vulde de ochtend, Sandra Maçorano Florindo (mede-eigenaar KTV, vertaler en trainer) nam na de lunch het tweede deel voor haar rekening en Antonio da Silva (docent Hogeschool Inholland) sloot de dag af.

Ter voorbereiding waren teksten toegestuurd over de echtscheidingsprocedure in Nederland en in Portugal, alsook een artikel over het Portugees in Kaapverdië.

Na ontvangst met koffie/thee en een ‘pastel de nata’, vanwege alweer de 15de. themadag, opende Marijke met de stand van zaken rond het nieuwe beleid dat de overheid ontwikkelt, waarbij twee soorten tolken (A en B) worden geregistreerd bij RBTV. De overheid verwacht namelijk tekorten door de nieuwe aanbestedingswet van de Europese Unie, waarbij tolken bemiddeld móeten worden en instanties (rechtbanken, politie, IND, COA etc.) dus ook moeten aangeven welk soort tolk ze willen. Tolken denken echter dat “tekorten” voornamelijk ontstaan door de tarieven van het Openbaar Ministerie. Over de tarieven voor tolk A en tolk B is overigens nog niets bekend.

Actiepunt: Alle tolken Portugees worden hierbij verzocht om, als men een tolkdienst weigert vanwege het tarief, dit op Traduport te vermelden mét deze reden.

Marisa Monteiro Borsboom verzorgde haar deel van de themadag in het Portugees. Het was een levendig college over echtscheiding en haar consequenties in juridische zin, zowel in Nederland als in Portugal, met bijbehorende terminologie. In het geval van verschillende nationaliteiten kunnen de rechtssystemen verschillen en is het van belang waar en hoe het huwelijk is voltrokken, waar men tijdens het huwelijk heeft gewoond en waar men gaat scheiden.

Zo kent Portugal het burgerlijk huwelijk en het Katholieke/religieuze huwelijk, die beide wettelijk erkend worden door de staat Portugal, vanwege een Concordaat tussen Portugal en het Vaticaan. In juridische zin zijn beide soorten huwelijk in Portugal gelijk en de (Katholieke) Kerk aldaar moet om die reden echtscheiding toestaan en erkennen. (Het Katholieke/kerkelijke huwelijk kan in Portugal op twee manieren worden ontbonden: door echtscheiding en door non-consummatie van het huwelijk. Er zijn 3 of 4 advocaten in Portugal in het laatste soort echtscheiding gespecialiseerd.)

De ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn juridisch evenmin gelijk. In Nederland krijgt men na echtscheiding vaak samen voogdij en kunnen de kinderen ook (deels) bij de vader wonen. In Portugal gaan de kinderen gewoonlijk naar de moeder en wonen bij haar; de financiële lasten worden echter gedeeld en beide ouders worden overal samen gehoord. De concrete ouderschapsregeling en het ouderschapsplan zijn in Portugal overigens geen zaak van de echtscheidingsrechter, zij worden bij de notaris geregeld.

Typisch Nederlands is de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding. Dit kent Portugal niet, het heeft te maken met het Nederlandse systeem van sociale voorzieningen.

Als advocaat pleit Marisa ervoor dat de vertaler in zulke gevallen de typische term in de betreffende taal handhaaft en deze in een voetnoot uitlegt, juist omdat het typisch is en duidt op een andere juridische structuur. In een voetnoot kan de vertaler gebruik maken van termen uit een ander vakgebied. In het geval van verevening van pensioenrechten is bijvoorbeeld het gebruik van een term uit de boekhouding zinnig: “vai receber uma pensão”.

Het leerzame college eindigde met het beantwoorden van vragen en nog wat Portugese terminologie.

Na een heerlijke lunch en even genieten van een warme najaarszon, was het woord aan Sandra Maçorano Florindo. Waaraan moet de opmaak van beëdigde vertalingen formeel voldoen? Vlot en goed gestructureerd behandelde Sandra de hedendaagse richtlijnen voor beëdigde vertalingen in België en Nederland. Daarbij besprak ze de volgende onderwerpen: de apostille; het door de klant vooraf laten waarmerken van het origineel bij een notaris of gemeente; het vermelden van ‘de aangehechte brontekst’, het precies aangeven wat je daarvan vertaalt en het aanhechten van de brontekst; het aangeven van begin en einde van de vertaling, de paginering en de opmaak. Ze besteedde ook aandacht aan zaken als wanneer vierkante en wanneer ronde haken worden gebruikt, wanneer gecursiveerd wordt en wat onvertaald blijft. Om vervolgens door te gaan met wat je als vertaler NIET doet, je vertaalt alleen dat waarvoor je bevoegd bent en waarvoor je gevraagd bent. Dit alles gelardeerd met concrete voorbeelden en praktische tips (in WORD).

Ten slotte werd nog besproken wat in de slotverklaring van de vertaler moet staan, hoe de vertalersstempel eruit ziet, wat erop moet staan en waarom je “nat” stempelt en liefst met blauwe vulpen tekent.

Nog een paar praktische en handige tips: geen lakzegels gebruiken, eventueel een paraafstempeltje laten maken en investeren in een goed OCR-programma, in CAT-tools en in een oogjestang.

Antonio da Silva leverde de derde bijdrage, een lezing, in het Portugees. Hij begon vanuit een persoonlijk perspectief en sprak kort over de Kaapverdische geschiedenis, de economie en het opkomend toerisme. Daarna ging hij in op het taalgebruik in Kaapverdië en vooral op de precaire taalbeheersing van het Portugees, welke hij betreurde omdat daarmee de talige en culturele aansluiting bij het eigen Kaapverdische verleden, maar ook bij de rest van de Portugeestalige wereld, en vooral Portugal, in gevaar komt.

Portugees is de officiële taal van het land, maar feitelijk de tweede taal van de meeste Kaapverdiërs (zie ook ‘Entre o Crioulo e o Português’ in O Público, 27.7.2014). Het Kaapverdisch (een creooltaal, in Kaapverdië ontstaan uit vermenging van Afrikaanse moedertalen met het Portugees) is de eerste taal en wordt veelvuldig in het onderwijs gebruikt. Hierdoor komen Kaapverdiërs zelfs op school nauwelijks meer in aanraking met het gesproken Portugees, met als gevolg dat ze het Portugees slecht beheersen en amper meer zien als hun taal en/of een deel van hun culturele identiteit. Dit staat echter op gespannen voet met de Kaapverdische Grondwet, waarin staat dat beide talen gelijk behandeld moeten worden. Maar in de praktijk wordt alleen het Portugees op school aangeboden. Het Kaapverdisch is geen schoolvak, wat wel zou moeten, ook voor meer evenwicht en harmonie tussen de talen. Het zou bovendien ervoor zorgen dat het Kaapverdisch niet oprukt in taaldomeinen waar deze taal wettelijk niet is erkend.

Daarnaast komt het Portugees in Kaapverdië onder druk te staan door het opkomende toerisme, waarin veel Italianen maar ook Engelssprekenden werken en waar steeds meer Italiaans en Engels als voertaal wordt gebruikt. Als zij maar ook Chinese migranten al niet hun eigen taal in Kaapverdië aanhouden, leren en spreken ze eerder het informele Kaapverdisch dan het Portugees.

Jammer was dat Antonio niet meer toekwam aan een inleiding in het Kaapverdisch/Crioulo.

De 15de Themadag werd namens het organiserend comité afgesloten door Helma van den Boom, die de sprekers dankte voor hun boeiende bijdragen. De deelnemers vulden het evaluatieformulier in en tekenden nogmaals de presentielijst, waarna gezellig nagepraat kon worden bij de borrel.

De volgende Themadag is op zaterdag 16 maart 2019 en wordt georganiseerd door Aleid de Leeuw, Sandra Maçorano Florindo en Suzanne Poppes.

Voor in de agenda: zaterdag 16 maart 2019 16de themadag!

Posted by on okt 15, 2018 in Themadagen | Reacties uitgeschakeld voor Voor in de agenda: zaterdag 16 maart 2019 16de themadag!

Op zaterdag 16 maart 2019 orgamiseren Sandra Florindo, Suzanne Poppes en Aleid de Leeuw de 16de themadag. Zet deze datum alvast in uw agenda!

14de themadag op 16 maart 2018 ging over arbeidsrecht

Posted by on apr 16, 2018 in Themadagen | Reacties uitgeschakeld voor 14de themadag op 16 maart 2018 ging over arbeidsrecht

Verslag 14de Themadag op vrijdag 16 maart 2018

 

Deze 14de themadag stond in het teken van arbeidsrecht. Met in de ochtend een college van de heer Rolf Bindels en in de middag twee verschillende workshops, een voor tolken met Marijke Roelofsen en een trainingsactrice en de ander voor de vertalers onder de bezielende leiding van Hennie Bos.

 

Ter voorbereiding hadden we 31 pagina’s tekst ontvangen en een woordenlijst met toepasselijke termen die we zelf moesten invullen. Voor de vertalers waren er verder 3 verschillende stukken tekst die vertaald mochten worden en extra PE-punten konden genereren.

 

Rolf  Bindels bleek een zeer geanimeerd spreker die ons 3 uur lang geboeid hield met de uitleg over het hoe en wat van een arbeidscontract, wanneer daar sprake van is (als je geld verdient (zwart of wit), een baas boven je hebt (dus iemand die instructies geeft) en als je het werk zelf moet uitvoeren (je kunt je niet zonder toestemming van de baas door een ander laten vervangen) en wat voor rechten en plichten dat meebrengt voor werknemer en werkgever.

 

Aan de hand van kleurrijke praktijkervaringen, zoals schimmel-van-de-kaas afschavende illegale Brazilianen die een bedrijfsongeval hadden gehad maakte hij duidelijk dat het heel belangrijk is te kiezen voor het goede wetsartikel op basis waarvan je een werkgever al dan niet aan zijn zorgplicht kan houden.

 

Andere thema´s die in vliegende vaart maar wel met gedegen uitleg langskwamen waren aansprakelijkheid van de werkgever, tot hoever die strekt (of niet) en wanneer gedrag van de werknemer als opzet of bewuste roekeloosheid kan worden bestempeld (de KLM-medewerker die een opengemaakt zakje nootjes opat nadat iedereen het vliegtuig had verlaten en daarvoor werd ontslagen), hoe een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, welke de redelijke ontslaggronden zijn en waar je je contract vervolgens moet laten ontbinden, bij het UWV of bij de kantonrechter. In tegenstelling tot de droge kost die we ter voorbereiding hadden moeten lezen, wist de heer Bindels deze materie helemaal tot leven te brengen door te grossieren in smakelijke en soms ook trieste praktijkvoorbeelden.

 

Na de gebruikelijke goed aangeklede lunch gingen we verdeeld aan de slag. Zelf heb ik aan de tolkworkshop meegedaan. Na wat aanvankelijke vrees om in het aanschijn van collega´s te tolken, hebben we toch allemaal afwisselend in de tolkstoel plaatsgenomen en ook soms als medeacteur gefunctioneerd. Gelukkig hadden we zowel een native Portugese als Braziliaanse in ons midden, waardoor de rol van werknemer met problemen heel naturel werd gespeeld.

 

Zo´n workshop bleek nuttig, vooral ook om het te hebben over de rol van tolk als er te snel of te veel wordt gepraat, hoe je in de derde persoon sprekend over jezelf  tussenbeide moet komen, dat een introductie aan het begin van de tolksessie over jouw rol en manier van werken heel veel duidelijkheid schept ook al voelde dat voor het gros van ons wat onwennig.

 

Ook konden we het onderling hebben over hoe dicht je op de inhoud en stijl van de spreker moet zitten en wat te doen als je expliciet opdracht krijgt iets niet te vertalen als je te gast bent in een ander land. Praktische dilemma´s waarover het boeiend is de mening van collega´s te horen. Marijke wist ons echter steeds weer bij de les te houden en zorgde ervoor dat iedereen, ook degenen met weinig of geen ervaring gepaste feedback kreeg.

 

De collega’s die voor de vertaalworkshop hadden gekozen, gingen na de lunch aan de slag onder de deskundige leiding van Hennie. Ter voorbereiding hadden de deelnemers drie Nederlandse teksten m.b.t. arbeidsrecht toegestuurd gekregen. Samen hebben zij zich gebogen over de vertaling van gedeelten van stukken tekst van het Nederlands naar het Portugees. Bij het vertalen van de salarisspecificatie ging het met name om terminologie. Meerdere mogelijkheden voor Portugese equivalenten van termen kwamen ter sprake. Het was handig dat er ook in deze groep een native speaker was die zijn mening kon geven. De tijd vloog om! Niet alle stukken tekst konden worden behandeld maar de deelnemers hebben van gedachten kunnen wisselen over lastige vertaalkwesties, suggesties voor vertalingen gekregen en hun kennis op het gebied van arbeidsterminologie kunnen uitbreiden.

 

Aan het einde kwamen we nog even samen en hoorden we dat ook de vertaalworkshop goed was verlopen. Afgesproken werd dat de woordenlijsten gebundeld met de suggesties van iedereen zouden worden nagestuurd aan alle deelnemers. Evaluatieformulieren werden ingevuld, presentielijsten getekend en voor de volgende themadag op zaterdag 6 oktober 2018 zijn de organisatoren al bekend: Karolien de Graaff, Marloe Dresens en Helma van der Boom.

 

Het gekozen thema van de dag, arbeidsrecht, is met recht een thema waar wij als tolken en vertalers regelmatig mee van doen hebben. Al met als was het een boeiende en verdiepende dag!

 

 

Programma 14de themadag

Posted by on jun 29, 2017 in Themadagen | Reacties uitgeschakeld voor Programma 14de themadag

CENTRAAL THEMA: ARBEIDSRECHT

INHOUDELIJK
Aan de hand van de door u voorbereide literatuur werkt u vandaag met het thema arbeidsrecht. In de ochtend neemt de heer mr Rolf Bindels, advocaat en docent arbeidsrecht, u mee in zijn praktijk en behandelt de casuïstiek waarmee u als tolk of vertaler mee te maken kunt krijgen.
Voor het middagprogramma heeft u zich opgegeven voor de vertaalworkshop of de tolkworkshop. De vertaalworkshop wordt begeleid door onze collega Hennie Bos en de tolkworkshop door Marijke Roelofsen, Arnt van der Grijp en een trainingsactrice.
We sluiten de middag af met een plenaire bijeenkomst waarin we het gebruikte vocabulaire samenbrengen tot een concept-terminologielijst. Deze tweetalige terminologielijst wordt naderhand uitgewerkt en naar alle deelnemers toegestuurd.
Let u erop dat u voor vertrek uw handtekening nogmaals op de presentielijst plaatst en vervolgens uw certificaat van deelname meeneemt.

DAGINDELING
09u00 – 09u15 aankomst cursisten, inschrijven
09u15 – 09u30 opening
09u30 – 11u00 presentatie deel I mr. R. Bindels
11u00 – 11u15 koffiepauze
11u15 – 12u45 presentatie deel II en discussie mr. R. Bindels
12u45 – 13u00 afronding ochtendprogramma
13u00 – 13u45 lunch
13u45 – 15u15 tolk- of vertaalworkshop deel I
15u15 – 15u30 pauze
15u30 – 16u30 tolk- of vertaalworkshop deel II
16u30 – 16u45 plenaire uitwisseling verkregen inzichten en vocabulaire
16u45 – 17u00 afsluiting: evaluatie, organisatie volgende Taalkringdag, uitschrijven en uitleg PE-certificaten

SPREKER EN TRAINERS
Mr Rolf Bindels
Is als advocaat gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en daarnaast als docent Arbeidsrecht verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.

Hennie Bos
Studeerde Culturele Antropologie/Niet-westerse Sociologie en Portugese taal en letterkunde en deed staatsexamen tolk-vertaler Portugees (1979), waarvoor zij beëdigd werd in 1980. Sinds die tijd is zij werkzaam als tolk/vertaler.
Zij gaf m.n. bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen intensieve cursussen Portugees, is werkzaam geweest als ondertitelaar van televisieprogramma’s en heeft meegewerkt aan het Prisma-woordenboek Nederlands-Portugees v.v.
Hennie is bestuurslid van de stichting Círculo de Cultura Portuguesa na Holanda en medeorganisator van de tertúlia literária in Amsterdam.

Marijke Roelofsen
Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries.

Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van beroepsvaardigheden.

Verslag 13de themadag

Posted by on mrt 16, 2017 in Themadagen | 0 comments

Verslag 13e taalkringdag op 11 maart 2017

De 13e themadag van de Taalkring Portugees op ons vertrouwde stekkie De Schakel in Nijkerk, was een gezellige, leerzame en onverwacht goed bezochte dag. Er hadden zich maar liefst 24 tolken/vertalers ingeschreven en doordat de sprekers met hun gasten ook het hele programma wilden bijwonen, was de zaal zelfs wat krapjes, wat de sfeer alleen maar ten goede kwam.

Iris Bennema heeft iedereen van harte welkom geheten op de themadag met als titel Imersão Brasileira, waarin de deelnemers zich konden laten onderdompelen in de Braziliaanse politiek, taalkunde en strafrecht. Een speciaal warm welkom was er voor onze nieuwe leden Marloe Dresden en Joline ten Haken.

Femmy Salomons beet het spits af door het voorlezen van een stuk uit het boek van Harry Lemmens “Deus é Brasileiro”, waarin op grappige wijze de misverstanden tussen Braziliaans en Portugees vocabulaire werden verhaald, eindigend met de woorden “O que separa Brasil e Portugal é a mesma língua”. [nb.: Om de Braziliaanse versie van het boek te bestellen, neem contact op met Harrie Lemmens via e-mail].

De eerste workshop van de dag werd verzorgd door de Braziliaanse journalist Tarcísio Lage, met als thema de recente Braziliaanse geschiedenis en de huidige politieke situatie met aandacht voor de corruptieschandalen en de impeachment van Dilma Rousseff. Tarcísio begon zijn relaas met de stelling dat de corruptie in Brazilië van alle tijden is en dat dit o.a. te maken heeft met het verschil tussen de kolonisatie van de VS en van Brazilië. Tarcísio is een zeer begenadigd en enthousiast verteller en had een zeer leerzaam relaas over de geschiedenis van Brazilië met uitstapjes naar de actualiteit. Aangezien er weinig tijd was voor discussie werd geconcludeerd dat het zeker de moeite waard zou zijn Tarcisio nog een keer uit te nodigen om samen dieper op deze interessante en ingewikkelde materie in te gaan.

Na de pauze heeft onze collega Marian Schoenmakers-Klein-Gunnewiek een interactieve workshop verzorgd over taalverwerving en taalgebruik van Nederlanders in Brazilië en Brazilianen in Nederland. Na een boeiende uiteenzetting over de emigratie- en immigratiestromen van Brazilië vanaf 1500 tot nu, heeft Marian middels een theoretisch kader uitleg gegeven over het taalverwervingsproces en taalgebruik van volwassenen en kinderen in een twee- of meertalige omgeving. Vervolgens zijn we in 6 groepjes van 4 personen aan de gang gegaan om een aantal uitingen te interpreteren en in de juiste vorm weer te geven in correct Portugees en/of Nederlands, zoals bv. “Het is geen gezicht, die grote kerels met een geel lachje.” En “Hij heeft de kennissen (daarvoor).” De voorbeelden spraken zeer tot de verbeelding en leidden tot levendige discussies. Vervolgens zijn we allemaal weer bij elkaar gekomen om enige voorbeelden gezamenlijk te bespreken. Ook bij deze workshop bleek de tijd weer te kort en hadden we graag langer over het onderwerp doorgesproken.

Na de lunch (met de bekende overheerlijke Schakel-kroket) was het de beurt aan juriste Maria Inês Marchese. We waren goed voorbereid omdat Inês ons van te voren veel leesstof had toegestuurd. Inês heeft een uiteenzetting gegeven over de ontwikkeling van de rechten voor kinderen en jongeren in Brazilië, getoetst aan het Verdrag inzake de rechten van het kind van de VN. De inleiding gaf stof tot een levendige discussie over strafmaatregelen voor jongeren. Vervolgens zijn we in kleine groepjes uiteen gegaan om de verschillen tussen de rechten van jongeren in jeugdinstellingen in Brazilië en Nederland met elkaar te vergelijken. De twee uur die we voor Inês hadden gereserveerd, waren te kort en we hopen dat ze nog een keer een workshop bij ons wil verzorgen, vanwege de enorme kennis die ze heeft.

De dag werd afgesloten met een ludieke spelvorm onder leiding van onze collega’s Hans van der Veen en Cathe Kwakkenbos, waarbij de “Brazilianen” het op moesten nemen tegen de “Portugezen” in een kennistest over Braziliaans en Portugees vocabulaire. Eindstand was een “empate” en als dank voor het grote enthousiasme waarmee de deelnemers zich hebben gekweten van hun taak, kregen zij een kleine herinnering mee naar huis.

We kijken terug op een inspirerende themadag met dank aan alle enthousiaste bijdragen van de deelnemers en de workshopleiders.

Cathe Kwakkenbos

11 maart 2017 Programma 13de Themadag

Posted by on jan 30, 2017 in Themadagen | 0 comments

PROGRAMMA (6 PE-punten)

Themadag Taalkring Portugees zaterdag 11 maart 2017

Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk

 

Programma:

 

9u00                      Ontvangst met koffie en thee

 

9u15                      Introductie

 

9u30                   Recente geschiedenis van Brazilië en politieke actualiteit – Lezing door Tarcísio Lage, journalist.

10u45                    Pauze

 

11u00                   Taalverwerving en taalgebruik van Nederlanders in Brazilië en Brazilianen in Nederland, interactieve workshop o.l.v Marian Schoenmakers.

 

13u00                    Lunch

 

13u45                   Het jeugdstrafrecht in Brazilië en Nederland, door Juriste Maria Inês Marchese.

15u45                    Pauze

 

16:00                   Verschillen in Braziliaans en Portugees vocabulaire, workshop o.l.v. Hans van der Veen en Cathe Kwakkenbos.

 

16u45                    Afsluiting en evaluatie

 

17u00                    Presentielijsten en borrel.

 

 

Reserve esta data: 11 de março de 2017

Posted by on dec 12, 2016 in Themadagen | 0 comments

Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de 13e Taalkringdag plaats.

Wij zijn druk bezig met een interessant programma waarin we jullie willen onderdompelen in de Braziliaanse taal en cultuur.

Meer info volgt zodra het programma definitief is

 Vriendelijke groet

 Hans van der Veen, Iris Bennema en Cathe Kwakkenbos

Verslag 12de themadag

Posted by on nov 17, 2016 in Themadagen | 0 comments

Verslag Taalkring  7 oktober 2016

Met 20 deelnemers aanwezig startte deze Taalkringdag in Nijkerk met een welkomstwoord  van Femmy Salomons. Een bijzondere editie deze keer, omdat onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos is overgevlogen uit Portugal en ons een onderdompeling laat ondergaan in de Portugese taal .

Maura is dochter van de Portugese minister van Landbouw en gaat de dag vullen met een lezing over Portugal, een workshop over hernieuwbare energie in Portugal en in de middag zal zij vertellen over CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Verder een speciaal welkom voor onze nieuwe leden, Marian Schoenmakers, universitair docent van de opleiding Portugees aan de Universiteit Leiden en beëdigd vertaler en Hendrik-Jan Wolfert, musicus en beëdigd vertaler.

Femmy deelt mee dat er 4 keer per jaar een nieuwsbrief komt met vast formaat met daarin een kort interview van een van de leden, zodat we elkaars professionele voorkeuren en sterke kanten leren kennen.  In de eerstvolgende editie komt  Karolien de Graaff ons het een en ander vertellen.

Vervolgens kwam Hans van der Veen aan het woord met de stand van zaken aan het tolk- en vertaalfront. De kwestie met de verenigingen NGTV en SIGV komt ter sprake. De SIGV-vereniging maakt zich sterk om onze belangen te behartigen in het publieke domein. Om dit voor alle beëdigde vertalers en tolken te kunnen doen, moeten de statuten van de SIGV-vereniging veranderd worden.  Hierover wordt verder bericht maar Marijke Roelofsen licht alvast een tip van de sluierop. Een nieuw koepelorgaan voor gerechtstolken met een nieuwe naam, die ook de functie van vakbond zal hebben. Dan mag er namelijk wel gestaakt worden en ook mag er opgeroepen worden tot acties. Het is afwachten hoeveel collega’s zich hiervoor zullen aanmelden. Wie al lid is, gaat automatisch mee hierin. Ook de SIGV-coöperatie komt ter sprake. Die zet zich echt voor ons in, weliswaar met weinig werknemers maar wel  als betrouwbare organisatie, die al veel terrein gewonnen heeft.

Om 10 uur startte onze spreekster Maura met een voorstelrondje van de aanwezige tolken en vertalers. Vervolgens was de groepsopdracht om 3 woorden te bedenken die karakteristiek zijn voor Portugal. In de top 3 stonden o.a. de woorden ‘saudade’, ‘bacalhau’, ‘familia’ en ‘hospitaleiro’. De lezing van Maura over de geschiedenis en de mentaliteit van de Portugezen had al onze aandacht met veel inbreng vanuit het publiek, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van de Portugese gemeenschap in Nederland.

Na de pauze ligt het accent op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Portugal. Het ontstaan van het systeem van benamingen en bepaalde thermen in dat vakgebied werden besproken. Ook  voorbeelden van lopende projecten zijn gegeven. Een actueel onderwerp, maar voor velen een onbekend terrein.

Na een heerlijke lunch begonnen we om 13:45 uur met het middagprogramma. Wederom een lezing verzorgd door Maura, nu over de CPLP: Comunidade de Países de Língua oficial Portuguesa. In haar vorige en ook huidige werk heeft ze veel te maken met Oost Timor en Macau. De CPLP is ontstaan na de dekolonisatie in de 70’er jaren van de vorige eeuw toen de Portugeessprekende landen een behoefte tot onderling contact hadden. In 1983 begonnen de besprekingen voor deze gemeenschap. In 1996 werd de CPLP officieel opgericht. De lidstaten van de CPLP zijn Portugal, Brazilië, Kaapverdië, Guinee-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique, Oost-Timor en vreemde-eend-in-de-bijt Guinee Equitorial. Het jongste CPLP-lid is Oost-Timor dat sinds 2002 onafhankelijk is en vanaf 2014 is toegetreden tot de CPLP.

 

Hoewel de gemeenschappelijke taal de leden bindt, is er over die taal ook de nodige discussie. Spreken alle leden wel echt Portugees? Door de geografische ligging, afstand tussen de landen onderling en nabijheid van andere talen ontstaan er kleine verschillen tussen het Portugees dat in de diverse lidstaten wordt gesproken.

 

Naast de taal, zijn het onderwijssysteem en het rechtssysteem, uitgezonderd Brazilië en Guinee Equitorial, een grote overeenkomst tussen de CPLP leden. De rechtssystemen zijn na de onafhankelijkheid van de Portugese koloniën vaak bijna letterlijk van het oude moederland overgenomen.            Tot 1975 werd in de koloniën hetzelfde onderwijssysteem gebruikt als in Portugal. Dit is na de dekolonisatie zo gebleven, al worden gaandeweg hier en daar wel kleine veranderingen doorgevoerd. Voor met name rechtenstudenten uit de Portugeestalige landen is dit een ideale uitgangssituatie. Voor hen is de CPLP de poort naar de grote wereld. Nu, 40 jaar later zijn de wetten wat aangepast en zijn er toch wel verschillen tussen Portugal en de koloniën.

 

Maura heeft  in veel van de landen die lid zijn van CPLP gewerkt als advocate. Ze kan daarom veel vertellen over de eigenaardigheden van sommige landen, en  verschillen en overeenkomsten ertussen. Deze interessante lezing is de laatste vandaag. We zitten onderhand helemaal vol met nieuwe informatie en de borrel en de trein lokken. We bedanken Maura met applaus.

FB Programma 12de themadag op vrijdag 7 oktober 2016

Posted by on sep 8, 2016 in Themadagen | 0 comments

Deze Themadag wordt een bijzondere editie. Onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos, dochter van de Portugese minister van Landbouw, is van vele markten thuis. In drie allemaal Portugeestalige lezingen zal zij ons bijpraten over de Portugese staatsinrichting, de huidige politieke en sociale situatie en cultuur van Portugal; de CDLP – Comunidade dos Países da Língua Portuguesa met aandacht voor Oost-Timor, de Afrikaanse landen waar Portugees wordt gesproken en Macau en tenslotte een lezing over energie en energierecht.
Wie is Maura Santana Capoulas Santos? Hier volgt een overzicht van haar nu al imposante carrière:

Habilitações Académicas:

 • Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2002
 • LL.M em Direito Internacional Público pela Universidade Eramus de Roterdão na Holanda, 2003
 • Pós-graduação em Direito Comercial Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005
 • Pós-graduação em Direito e Gestão de Empresas, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, NOVAFORUM – Formação para Executivos, 2007
 • Curso de Formação Avançada para Executivos em Parcerias Público-Privadas pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, 2009
 • Curso Especializado em Direito e Políticas Europeias de Energia pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, 2012
 • Mestrado em Direito Administrativo – vertente de Direito da Energia – pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2013

Atividade Profissional:

 • Estagiária na Comissão Europeia, Direção-Geral de Empresas em Bruxelas (2003 – 2004)
 • Assessora jurídica do Secretariado do COPA-COGECA em Bruxelas (2004)
 • Advogada Estagiária no escritório do Dr. Manuel H. Macau Ferreira (2004 – 2006)
 • Advogada Associada na Flamínio Roza Pinto Duarte Côrte-Real & Associados (2006 – 2008)
 • Advogada Associada na Miranda Correia Amendoeira & Associados (2008 – 2009)
 • Assessora do Secretário de Estado da Energia e da Inovação – Ministério da Economia, do Desenvolvimento e da Inovação (2009 – 2011)
 • Advogada Associada na Sérvulo Correia & Associados (2011 – 2012)
 • Advogada Associada e Consultora Externa na AVM Advogados (2012 – 2013)

Verslag 11de themadag op 12 maart 2016

Posted by on apr 15, 2016 in Themadagen | 0 comments

Verslag van de themadag van de taalkring Portugees, 12 maart 2016, in Nijkerk.

Het programma van de eerste taalkringdag van 2016 was vol afwisseling en beloofde een interessante dag vol informatie. Na de koffie en gebruikelijke begroetingen beet collega Aleid het spits af met een aantal huishoudelijke mededelingen en vertelde Hans in het kort de stand van zaken omtrent de tarievenperikelen rondom de aanbesteding van tolkdiensten voor de Nederlandse overheid. Portugese tolken hebben een grote rol gespeeld bij de start van de actie om betere tarieven en alhoewel de resultaten niet helemaal zijn wat ervan verwacht kon worden, is de situatie toch aanmerkelijk verbeterd.

De eerste workshop van de dag had alles te maken met baggeren. Collega Hilde was in het verleden werkzaam bij een van de grote Nederlandse baggerbedrijven en verzorgt nog steeds veel vertaalwerk bij aanbestedingen van baggeropdrachten in het buitenland. Zij had een voormalige collega bereid gevonden om ons een heel duidelijk en volledig inzicht te verschaffen in de dagelijkse praktijk van de baggerwereld. Hugo Groeneveld vertelde op zeer boeiende wijze over alle ontwikkelingen en over de voortrekkersrol van de Nederlandse baggerbedrijven. De presentatie was dusdanig interessant en er werden zoveel vragen gesteld, dat de geplande aansluitende workshop moest komen te vervallen. Gelukkig had de organisatie zorg gedragen voor een uitgebreide terminologielijst.

Na de koffie was het woord aan Harry Lemmens, die ons gedurende zo’n twee uur deelgenoot maakte van zijn gedachten, opvattingen, avonturen en ervaring als literair vertaler van Braziliaanse en Portugese (meester)werken. Er werden voortdurend veel vragen gesteld, want onder de aanwezigen waren maar weinig literair vertalers; de meesten zijn werkzaam als juridisch/technisch/medische vertalers of als tolk. Als oefening hadden we van tevoren een column en een kort verhaal toegestuurd gekregen waarover we vervolgens hebben gesproken en waarvan we de door Harry gemaakte vertaling te horen krijgen, waarna we een aantal van de door hem gekozen vertaaloplossingen bespraken.

Na de lunch verdeelden de aanwezigen (ongeveer 20 personen) zich over twee heel praktische workshops grammatica Nederlands en Portugees, met als thema de woordvolgorde in beide talen. Ik volgde de workshop (Nederlands) door Dominique Degryse, die op zeer enthousiaste wijze dit onderwerp behandelde, waarbij Tante Betje, rode en groene volgordes en veel andere zaken uit een ver verleden de revue passeerden.

António Pegas ging dieper in op de Portugese zinsbouw. De deelnemers kregen steeds een nieuw zinsdeel “kado” om dat op de juiste plaats in de zin te voegen. De keuze van de voorbeelden hield iedereen bij de les, van  gestippelde koeien en weeskinderen tot een een geitenhoedster op een berg. Kortom erg leerzaam en onderhoudend!
De laatste spreker van de dag was Zenno Cornelisse die ons aan de hand van een heel duidelijke presentatie liet kennismaken met de verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening voor ZZP’ers, aan de hand van voorbeelden en de nodige opmerkingen.

Het was weer een bijzonder geslaagde, informatieve dag, met als hoogtepunt – zoals altijd – het weerzien met de collega’s en het samen van gedachten kunnen wisselen over ons boeiende vak, vér weg van ons eigen bureau en zonder deadlines, e-mails en telefoontjes.