Themadagen

Reserve esta data: 11 de março de 2017

Posted by on dec 12, 2016 in Themadagen | 0 comments

Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de 13e Taalkringdag plaats.

Wij zijn druk bezig met een interessant programma waarin we jullie willen onderdompelen in de Braziliaanse taal en cultuur.

Meer info volgt zodra het programma definitief is

 Vriendelijke groet

 Hans van der Veen, Iris Bennema en Cathe Kwakkenbos

Verslag 12de themadag

Posted by on nov 17, 2016 in Themadagen | 0 comments

Verslag Taalkring  7 oktober 2016

Met 20 deelnemers aanwezig startte deze Taalkringdag in Nijkerk met een welkomstwoord  van Femmy Salomons. Een bijzondere editie deze keer, omdat onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos is overgevlogen uit Portugal en ons een onderdompeling laat ondergaan in de Portugese taal .

Maura is dochter van de Portugese minister van Landbouw en gaat de dag vullen met een lezing over Portugal, een workshop over hernieuwbare energie in Portugal en in de middag zal zij vertellen over CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Verder een speciaal welkom voor onze nieuwe leden, Marian Schoenmakers, universitair docent van de opleiding Portugees aan de Universiteit Leiden en beëdigd vertaler en Hendrik-Jan Wolfert, musicus en beëdigd vertaler.

Femmy deelt mee dat er 4 keer per jaar een nieuwsbrief komt met vast formaat met daarin een kort interview van een van de leden, zodat we elkaars professionele voorkeuren en sterke kanten leren kennen.  In de eerstvolgende editie komt  Karolien de Graaff ons het een en ander vertellen.

Vervolgens kwam Hans van der Veen aan het woord met de stand van zaken aan het tolk- en vertaalfront. De kwestie met de verenigingen NGTV en SIGV komt ter sprake. De SIGV-vereniging maakt zich sterk om onze belangen te behartigen in het publieke domein. Om dit voor alle beëdigde vertalers en tolken te kunnen doen, moeten de statuten van de SIGV-vereniging veranderd worden.  Hierover wordt verder bericht maar Marijke Roelofsen licht alvast een tip van de sluierop. Een nieuw koepelorgaan voor gerechtstolken met een nieuwe naam, die ook de functie van vakbond zal hebben. Dan mag er namelijk wel gestaakt worden en ook mag er opgeroepen worden tot acties. Het is afwachten hoeveel collega’s zich hiervoor zullen aanmelden. Wie al lid is, gaat automatisch mee hierin. Ook de SIGV-coöperatie komt ter sprake. Die zet zich echt voor ons in, weliswaar met weinig werknemers maar wel  als betrouwbare organisatie, die al veel terrein gewonnen heeft.

Om 10 uur startte onze spreekster Maura met een voorstelrondje van de aanwezige tolken en vertalers. Vervolgens was de groepsopdracht om 3 woorden te bedenken die karakteristiek zijn voor Portugal. In de top 3 stonden o.a. de woorden ‘saudade’, ‘bacalhau’, ‘familia’ en ‘hospitaleiro’. De lezing van Maura over de geschiedenis en de mentaliteit van de Portugezen had al onze aandacht met veel inbreng vanuit het publiek, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van de Portugese gemeenschap in Nederland.

Na de pauze ligt het accent op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Portugal. Het ontstaan van het systeem van benamingen en bepaalde thermen in dat vakgebied werden besproken. Ook  voorbeelden van lopende projecten zijn gegeven. Een actueel onderwerp, maar voor velen een onbekend terrein.

Na een heerlijke lunch begonnen we om 13:45 uur met het middagprogramma. Wederom een lezing verzorgd door Maura, nu over de CPLP: Comunidade de Países de Língua oficial Portuguesa. In haar vorige en ook huidige werk heeft ze veel te maken met Oost Timor en Macau. De CPLP is ontstaan na de dekolonisatie in de 70’er jaren van de vorige eeuw toen de Portugeessprekende landen een behoefte tot onderling contact hadden. In 1983 begonnen de besprekingen voor deze gemeenschap. In 1996 werd de CPLP officieel opgericht. De lidstaten van de CPLP zijn Portugal, Brazilië, Kaapverdië, Guinee-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique, Oost-Timor en vreemde-eend-in-de-bijt Guinee Equitorial. Het jongste CPLP-lid is Oost-Timor dat sinds 2002 onafhankelijk is en vanaf 2014 is toegetreden tot de CPLP.

 

Hoewel de gemeenschappelijke taal de leden bindt, is er over die taal ook de nodige discussie. Spreken alle leden wel echt Portugees? Door de geografische ligging, afstand tussen de landen onderling en nabijheid van andere talen ontstaan er kleine verschillen tussen het Portugees dat in de diverse lidstaten wordt gesproken.

 

Naast de taal, zijn het onderwijssysteem en het rechtssysteem, uitgezonderd Brazilië en Guinee Equitorial, een grote overeenkomst tussen de CPLP leden. De rechtssystemen zijn na de onafhankelijkheid van de Portugese koloniën vaak bijna letterlijk van het oude moederland overgenomen.            Tot 1975 werd in de koloniën hetzelfde onderwijssysteem gebruikt als in Portugal. Dit is na de dekolonisatie zo gebleven, al worden gaandeweg hier en daar wel kleine veranderingen doorgevoerd. Voor met name rechtenstudenten uit de Portugeestalige landen is dit een ideale uitgangssituatie. Voor hen is de CPLP de poort naar de grote wereld. Nu, 40 jaar later zijn de wetten wat aangepast en zijn er toch wel verschillen tussen Portugal en de koloniën.

 

Maura heeft  in veel van de landen die lid zijn van CPLP gewerkt als advocate. Ze kan daarom veel vertellen over de eigenaardigheden van sommige landen, en  verschillen en overeenkomsten ertussen. Deze interessante lezing is de laatste vandaag. We zitten onderhand helemaal vol met nieuwe informatie en de borrel en de trein lokken. We bedanken Maura met applaus.

FB Programma 12de themadag op vrijdag 7 oktober 2016

Posted by on sep 8, 2016 in Themadagen | 0 comments

Deze Themadag wordt een bijzondere editie. Onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos, dochter van de Portugese minister van Landbouw, is van vele markten thuis. In drie allemaal Portugeestalige lezingen zal zij ons bijpraten over de Portugese staatsinrichting, de huidige politieke en sociale situatie en cultuur van Portugal; de CDLP – Comunidade dos Países da Língua Portuguesa met aandacht voor Oost-Timor, de Afrikaanse landen waar Portugees wordt gesproken en Macau en tenslotte een lezing over energie en energierecht.
Wie is Maura Santana Capoulas Santos? Hier volgt een overzicht van haar nu al imposante carrière:

Habilitações Académicas:

 • Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2002
 • LL.M em Direito Internacional Público pela Universidade Eramus de Roterdão na Holanda, 2003
 • Pós-graduação em Direito Comercial Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2005
 • Pós-graduação em Direito e Gestão de Empresas, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, NOVAFORUM – Formação para Executivos, 2007
 • Curso de Formação Avançada para Executivos em Parcerias Público-Privadas pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, 2009
 • Curso Especializado em Direito e Políticas Europeias de Energia pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, 2012
 • Mestrado em Direito Administrativo – vertente de Direito da Energia – pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 2013

Atividade Profissional:

 • Estagiária na Comissão Europeia, Direção-Geral de Empresas em Bruxelas (2003 – 2004)
 • Assessora jurídica do Secretariado do COPA-COGECA em Bruxelas (2004)
 • Advogada Estagiária no escritório do Dr. Manuel H. Macau Ferreira (2004 – 2006)
 • Advogada Associada na Flamínio Roza Pinto Duarte Côrte-Real & Associados (2006 – 2008)
 • Advogada Associada na Miranda Correia Amendoeira & Associados (2008 – 2009)
 • Assessora do Secretário de Estado da Energia e da Inovação – Ministério da Economia, do Desenvolvimento e da Inovação (2009 – 2011)
 • Advogada Associada na Sérvulo Correia & Associados (2011 – 2012)
 • Advogada Associada e Consultora Externa na AVM Advogados (2012 – 2013)

Verslag 11de themadag op 12 maart 2016

Posted by on apr 15, 2016 in Themadagen | 0 comments

Verslag van de themadag van de taalkring Portugees, 12 maart 2016, in Nijkerk.

Het programma van de eerste taalkringdag van 2016 was vol afwisseling en beloofde een interessante dag vol informatie. Na de koffie en gebruikelijke begroetingen beet collega Aleid het spits af met een aantal huishoudelijke mededelingen en vertelde Hans in het kort de stand van zaken omtrent de tarievenperikelen rondom de aanbesteding van tolkdiensten voor de Nederlandse overheid. Portugese tolken hebben een grote rol gespeeld bij de start van de actie om betere tarieven en alhoewel de resultaten niet helemaal zijn wat ervan verwacht kon worden, is de situatie toch aanmerkelijk verbeterd.

De eerste workshop van de dag had alles te maken met baggeren. Collega Hilde was in het verleden werkzaam bij een van de grote Nederlandse baggerbedrijven en verzorgt nog steeds veel vertaalwerk bij aanbestedingen van baggeropdrachten in het buitenland. Zij had een voormalige collega bereid gevonden om ons een heel duidelijk en volledig inzicht te verschaffen in de dagelijkse praktijk van de baggerwereld. Hugo Groeneveld vertelde op zeer boeiende wijze over alle ontwikkelingen en over de voortrekkersrol van de Nederlandse baggerbedrijven. De presentatie was dusdanig interessant en er werden zoveel vragen gesteld, dat de geplande aansluitende workshop moest komen te vervallen. Gelukkig had de organisatie zorg gedragen voor een uitgebreide terminologielijst.

Na de koffie was het woord aan Harry Lemmens, die ons gedurende zo’n twee uur deelgenoot maakte van zijn gedachten, opvattingen, avonturen en ervaring als literair vertaler van Braziliaanse en Portugese (meester)werken. Er werden voortdurend veel vragen gesteld, want onder de aanwezigen waren maar weinig literair vertalers; de meesten zijn werkzaam als juridisch/technisch/medische vertalers of als tolk. Als oefening hadden we van tevoren een column en een kort verhaal toegestuurd gekregen waarover we vervolgens hebben gesproken en waarvan we de door Harry gemaakte vertaling te horen krijgen, waarna we een aantal van de door hem gekozen vertaaloplossingen bespraken.

Na de lunch verdeelden de aanwezigen (ongeveer 20 personen) zich over twee heel praktische workshops grammatica Nederlands en Portugees, met als thema de woordvolgorde in beide talen. Ik volgde de workshop (Nederlands) door Dominique Degryse, die op zeer enthousiaste wijze dit onderwerp behandelde, waarbij Tante Betje, rode en groene volgordes en veel andere zaken uit een ver verleden de revue passeerden.

António Pegas ging dieper in op de Portugese zinsbouw. De deelnemers kregen steeds een nieuw zinsdeel “kado” om dat op de juiste plaats in de zin te voegen. De keuze van de voorbeelden hield iedereen bij de les, van  gestippelde koeien en weeskinderen tot een een geitenhoedster op een berg. Kortom erg leerzaam en onderhoudend!
De laatste spreker van de dag was Zenno Cornelisse die ons aan de hand van een heel duidelijke presentatie liet kennismaken met de verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening voor ZZP’ers, aan de hand van voorbeelden en de nodige opmerkingen.

Het was weer een bijzonder geslaagde, informatieve dag, met als hoogtepunt – zoals altijd – het weerzien met de collega’s en het samen van gedachten kunnen wisselen over ons boeiende vak, vér weg van ons eigen bureau en zonder deadlines, e-mails en telefoontjes.

Programma 11de themadag

Posted by on feb 2, 2016 in Themadagen | 0 comments

Locatie: Opstandingskerk, Hoefslag 132, 3862 KB Nijkerk

Programmaoverzicht in het kort

 

09:00 – 09:15 uur Ontvangst met koffie en thee
09:15 – 09:30 uur Bespreking van de laatste ontwikkelingen binnen de Taalkring en inleiding op de dag
09:30 – 10:50 uur Baggeren! Hugo Groenhoven, een spreker uit de baggersector geeft een korte inleiding over vertalingen en struikelblokken bij het aanbesteden van baggerprojecten in Brazilië en/of Portugal, gevolgd door een hands-on workshop die wordt verdeeld in twee groepen: tolken en vertalers (1 uur en 20 minuten)
10:50 – 11:00 uur Korte pauze
11:00 – 13:00 uur Spreker Harrie Lemmens presenteert een masterclass over het vak van literair vertaler en brengt de moeilijkheden en uitdagingen aan het licht (2 uur)
13:00 – 13:45 uur Lunch
13:45 – 15:45 uur Workshops grammatica Nederlands en Portugees: thema is dit keer de woordvolgorde in beide talen. (2 uur)De workshop Nederlands, bedoeld voor alle deelnemers met moedertaal Portugees wordt verzorgd door Dominique Degryse.De workshop Portugees, bedoeld voor alle deelnemers met moedertaal Nederlands wordt verzorgd door António Luis Martins Pêgas.
15:45 – 16:00 uur Pauze
16:00 – 17:00 uur Presentatie over het opbouwen van een oudedagsvoorziening voor ZZP’ers, gegeven door Loyalis (1 uur)

Gedetailleerde informatie over de sprekers van  deze 11e Themadag

Baggeren!

Een spreker uit de baggersector geeft een korte inleiding over vertalingen en struikelblokken bij het aanbesteden van baggerprojecten in Brazilië en/of Portugal, gevolgd door een hands-on workshop voor tolken of vertalers.

Spreker:

Hugo Groeneveld is sinds 2008 als vrijwilliger actief in de stad van Jeroen Bosch als historisch schipper-gids in vijf talen, die hij beheerst dankzij de ervaring die hij o.a. opdeed bij het bedrijf Van Oord NV. In 2006 is hij daar met pensioen gegaan. Daarvoor was hij actief bij Van Oord in diverse functies. Hij heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de HTS te Dordrecht en Baggertechniek aan de TU Delft.

In 1968 is hij  bij Van Oord begonnen als project engineer. Al snel kreeg hij een studiebeurs om in Amerika zijn Master te doen op het gebied van kustwaterbouwkunde. Terug in Nederland werd hij in het diepe gegooid en gebombardeerd tot project manager van een eerste buitenlands project in Peru. Hij groeide tot area manager Latijns Amerika. In 1980 is hij opgenomen in de directie van Van Oord nadat hij een studie in Zwitserland op het gebied van bedrijfskunde had gevolgd, aan het bekende instituut IMD in Lausanne.

Zijn carrière bij Van Oord heeft hij vijf jaar onderbroken om leiding te geven aan het bedrijf Heras Hekwerk & Beveiliging. Daarna maakte hij tot aan zijn pensionering weer deel uit van de directie van Van Oord NV. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor het Latijns-Amerikaanse gebied, de dochterondernemingen in Spanje en Portugal, alsmede voor het materieelbestand.

Doel

Inzicht krijgen in de specifieke bagger- en scheepbouwsector, inclusief terminologie, waar een klein land groot in kan zijn.

Werkwijze

Na een inleidend woord en informatieve film, gaan we nader in op vertalingen en de mogelijke struikelblokken in de bagger- en scheepssector. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, zullen we de deelnemers actief betrekken. Dit gebeurt in 2 aparte groepen: tolken en vertalers die elk op eigen wijze met dit vakgebied aan de slag zullen gaan onder leiding van de organisatoren van de dag

Doelgroep

Alle tolken en vertalers Portugees – Nederlands

Masterclass literair vertalen

Spreker :

Harrie Lemmens (Weert 1953) studeerde Nederlands in Nijmegen. Hij woonde en werkte achtereenvolgens in Oost-Berlijn, Lissabon, Nijmegen, Brussel en Almere en vertaalde proza en poëzie uit het Duits, Engels, Spaans. Vanaf 1988 vertaalt hij ook veel uit het Portugees, zoals o.a. Pessoa, Eça de Queiroz, Saramago, Agualusa, Rentes de Carvalho, Mia Couto, Dulce Maria Cardoso, João Ubaldo Ribeiro, Machado de Assis, António Lobo Antunes en Gonçalo M. Tavares. In 2006 kreeg hij de vertaalprijs van het Nederlandse Fonds voor de Letteren. Daarnaast schreef hij recensies, essays en andere stukken. Harrie Lemmens is getrouwd met fotografe Ana Carvalho en is vader van een dochter en een zoon.

Doel:

Als ervaren literair vertaler zal Harrie Lemmens vertellen over het vak van literair vertaler, hoe dit in de praktijk werkt, of er veel contacten zijn met de schrijvers die hij vertaalt, wat de specifieke problemen zijn waar je als literair vertaler tegenaan kunt lopen en in hoeverre dit anders is dan het werk van een technisch vertaler. Wat je kunt of moet doen en laten om je in het literaire vertaalwerk te specialiseren.

Werkwijze

Aan de hand van een masterclass literair vertalen zal Harrie Lemmens laten zien welke moeilijkheden en uitdagingen deze specifieke tak van vertalen in zich bergt. De groep zal zich buigen over een tekst en deze in kleinere groepjes uitwerken, waarna een gezamenlijke nabespreking volgt.

Doelgroep

Alle tolken en vertalers Portugees – Nederlands.

Workshops grammatica Nederlands en Portugees

Workshop Grammatica Nederlands

Spreekster

Dominique Degryse is inhoudelijk coördinator van het talendepartement van CVO Brussel (Centrum Volwassenen Onderwijs, Gemeenschapsonderwijs). Na haar studie Vertaler Engels-Portugees aan het Hoger Instituut Vertalers- en Tolken in Antwerpen en uiteenlopende jobs in binnen- en buitenland, vond ze – eerst als vrijwilliger, later als lesgever – in 2003 haar ‘roeping’: NT2 aan anderstalige volwassenen. Na veertien jaar lesgeven en materiaalontwikkeling is zij sinds dit schooljaar als inhoudelijk coördinator verantwoordelijk voor onder meer de aanvangsbegeleiding; het aansturen van de werkgroepen NT2, Frans en Engels; het toezicht op het uitvoeren van de nieuwe leerplannen en individuele remediëring.

Doel

Een overzicht van de woordvolgorde in het Nederlands, van eenvoudige tot complexe zinnen. Een historisch overzicht van de ‘driften’ in het Nederlands (de grote taalontwikkelingen over meerdere eeuwen heen) die de woordvolgorde zijn belang hebben gegeven.

Werkwijze

Dominique Degryse zal theorie en oefeningen afwisselen.

Doelgroep

Alle vertalers en tolken Portugees met moedertaal Portugees.

Workshop Grammatica Portugees

Spreker:

António Luis Martins Pêgas, vertaler en docent, is geboren in Portugal en woont sinds 1973 in Nederland. Eind jaren 70 besloot hij het lesgeven en vertalen in de Portugese taal te combineren met een studie Portugese Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1989 werd hij gevraagd aan de toenmalige Rijkshogeschool Opleiding Tolk-vertaler in Maastricht de afdeling Portugees op te richten. Hij is daar als docent werkzaam geweest tot 2003, het jaar waarin werd besloten o.a. de opleiding Portugees te schrappen. De afgelopen vijf jaar is hij als docent werkzaam bij SIGV waar hij ook betrokken is bij het afnemen van examens op specialistisch vertaalgebied. Momenteel houdt António zich hoofdzakelijk bezig met vertaalwerk.

Doel

Aan de hand van het thema woordvolgorde wordt gepoogd de kennis van de vreemde taal te verbeteren, te verbreden dan wel te verdiepen.

Werkwijze

Na de theoretische uitleg door António Pêgas kunnen de deelnemers het besprokene aan de hand van een workshop in de praktijk brengen.

Doelgroep

Alle vertalers en tolken Portugees met moedertaal Nederlands

 

 

 

Oudedagsvoorziening opbouwen voor ZZP’ers

Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen. De onderneming biedt een pakket van producten en diensten aan dat bestaat uit pensioenoplossingen en inkomensverzekeringen. Loyalis is actief in de sectoren overheid, onderwijs, bouw, zorg en energie- en nutsbedrijven. Het ZZP Pensioen van Loyalis is een oplossing waar je zelf de regie houdt. Dit pensioen is ontwikkeld in samenwerking met ZZP-organisaties en dus op maat gemaakt voor ZZP’ers.

Doel

Aan de hand van een presentatie wordt inzicht gegeven in de pijlers voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening en een blik geworpen op de nieuwe initiatieven die worden geboden. Fiscale aspecten, beleggen en bijkomende kosten komen aan de orde. Met handige praktijkvoorbeelden!

Werkwijze

Presentatie

Doelgroep

Alle deelnemers van de 11e Themadag

11de themadag op zaterdag 12 maart 2016

Posted by on dec 14, 2015 in Themadagen | 0 comments

Op zaterdag 12 maart  2016 zullen Hilde Mol-Lukkezen, Tucha Henriques Garcia-Hoogland en Aleid de Leeuw de 11de themadag organiseren in Nijkerk. Aan de inhoud van het programma wordt druk gewerkt. Maar markeer deze datum alvast in uw agenda voor het nieuwe jaar.

10 de themadag verslag door Hilde Mol-Lukkezen

Posted by on jun 19, 2015 in Themadagen | 0 comments

De 10e themadag van de Taalkring Portugees, vond plaats op 5 juni 2015 in De Schakel in Nijkerk. De dag werd georganiseerd door Jeanine Bierhoff, Helma van der Boom en Karolien de Graaf.

Na wat kennismakingen, hernieuwde kennismakingen en uitwisseling van “tudo boms” beet Hans van der Veen het spits af met een overzicht van de laatste gebeurtenissen in tolk- en vertaalland en de actieve plaats die de Taalkring Portugees daarbij inneemt. Ook de landelijke vakbijeenkomst van 10 juni werd nog eens onder de aandacht gebracht.

De rest van de ochtend werd onze grammaticale kennis fiks bijgespijkerd. Een grote groep vertalers van Nederlandse origine mocht genieten van een workshop die gegeven werd door vertaler en docent António Luis Martins Pêgas. We beten ons stuk op het gebruik van subjuntivo en de grotere en kleinere nuances in betekenissen. Het Portugees van Brazilië van J.J. van den Besselaar bleek nog immer bron van kennis en kunde. Zelfs de Portugese politiek werd nog even aangestipt!

Não lamentamos nada, só que não houvesse mais tempo.

Een kleinere groep Portugese vertaalsters vertrok naar een andere zaal waar taaltrainer Vicky Willemse enkele grammaticale kwesties uit de doeken deed zoals kies je voor hun en hen, die of dat en als of dan.

Na een voortreffelijke lunch keerden we terug naar de toch wel steeds warmer wordende zaal – het was per slot van rekening de eerste tropische dag van het jaar – om te luisteren naar Arjaen Smits. Arjaen verzorgt vanuit zijn bedrijf Ruilmeester trainingen op het gebied van acquisitie en onderhandelingsvaardigheden. Met wat hands-on tips en aanwijzingen, mochten we aan de hand van casussen paarsgewijs oefenen in het verhogen van de waarde van onze diensten. Waarom, hoe en wat stonden centraal. Niet alleen een handjeklap wat betreft prijs, maar extra services kunnen de doorslag geven. Neem als voorbeeld het verzorgen van een “après-ski” – of te wel apostille à la Aleid.

Rob Barnhoorn, vertaler en landbouwkundige, was de hekkensluiter van deze dag en deed dat voortreffelijk aan de hand van mooie en hilarische voorbeelden in de vakterminologie op het gebied van landbouw en veeteelt. Van wolvee tot horticultura, escoamento en leguminosas.

Een smakelijke proeverij van olijfolie en tips over waar je die in Nederland het best kunt halen, zorgde voor een perfecte finale van deze afwisselende themadag. Dank aan alle organisatoren voor hun inzet!

Programma 10de Themadag

Posted by on apr 10, 2015 in Themadagen | 0 comments

 

10e themadag: 5 juni 2015

De volgende themadag vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 in Nijkerk en wordt georganiseerd door Jeanine Bierhoff, Helma v.d. Boom en Karolien de Graaff.

Locatie: Opstandingskerk, Hoefslag 32, 3862 KB Nijkerk

 09u00 Aankomst (koffie en thee)

09u15 Introductie en bespreking van de laatste ontwikkelingen in tolk- en vertaalland.

09u30 Thema Grammatica: workshop Nederlandse of Portugese grammatica (duur 2.5 uur).

De groep zal in tweeën worden gesplitst. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke workshop u zich wilt inschrijven.

 Workshop grammatica Nederlands

Spreker: Vicky Willemsen, zelfstandig taaltrainer en eigenaar van Va Bene Language Solutions. Na haar studie Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam, waar zij zowel de taal als communicatievariant volgde, begon Vicky in 1996 als trainer NT2 (Nederlands als tweede taal). Inmiddels is zij al weer vele jaren werkzaam als taaltrainer en trainer communicatieve vaardigheden. Zij ontwikkelt lesmateriaal en geeft trainingen aan medewerkers in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties.

Doel:Aan de hand van enkele grammaticale onderwerpen wordt gepoogd de kennis van de vreemde taal te verbeteren, te verbreden dan wel te verdiepen. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: hoofd- en bijzinnen, woordvolgorde in de zin, scheidbare werkwoorden, incongruentie en de verschillen tussen o.a. hun en hen, die of dat en als of dan.

Werkwijze: Vicky Willemsen zal theorie afwisselen met oefeningen en een taalquiz.

Doelgroep: alle vertalers en tolken Portugees met moedertaal Portugees

Workshop grammatica Portugees

Spreker: António Luis Martins Pêgas, vertaler en docent, is geboren in Portugal en woont sinds 1973 in Nederland. Eind jaren 70 besloot hij het lesgeven en vertalen in de Portugese taal te combineren met een studie Portugese Taal- en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1989 werd hij gevraagd aan de toenmalige Rijkshogeschool Opleiding Tolk-vertaler in Maastricht de afdeling Portugees op te richten. Hij is daar als docent werkzaam geweest tot 2003, het jaar waarin werd besloten o.a. de opleiding Portugees te schrappen. De afgelopen vijf jaar is hij als docent werkzaam bij SIGV waar hij ook betrokken is bij het afnemen van examens op specialistisch vertaalgebied. Momenteel houdt António zich hoofdzakelijk bezig met vertaalwerk.

Doel: Aan de hand van een concreet grammaticaal onderwerp wordt gepoogd de kennis van de vreemde taal te verbeteren, te verbreden dan wel te verdiepen. Dit keer is gekozen voor het gebruik van de conjuntivo.

Werkwijze: Na de theoretische uitleg door António Pêgas kunnen de deelnemers het besprokene aan de hand van een workshop in de praktijk brengen.

Doelgroep: alle vertalers en tolken Portugees met moedertaal Nederlands

 10u30 Pauze (koffie en thee)

10u45 Vervolg workshops Grammatica

12u15 Lunch

 13u00 Workshop Onderhandelen voor tolken en vertalers (duur 2.5 uur)

(Korte pauze 5 minuten tussendoor)

Spreker: Arjaen Smits is afgestudeerd als jurist en heeft de afgelopen 10 jaar o.a. als ondernemer ervaring opgedaan met het doen van acquisitie en het voeren van onderhandelingen. Vanuit zijn bedrijf Ruilmeesters (www.ruilmeesters.com) traint Arjaen dienstverleners in o.a. het voeren van acquisitiegesprekken en onderhandelingsvaardigheden. Arjaen gelooft dat we onze diensten veel beter en tegen een hogere vergoeding kunnen verkopen wanneer we begrijpen hoe onze klanten denken. Het binnenhalen van tolk- en vertaalopdrachten tegen een passende vergoeding is meer dan goed onderhandelen. Hoe bepalen ze de waarde van onze diensten, welke afwegingen en vergelijkingen maken ze en hoe beslissen ze om wel of niet met ons in zee te gaan? Door deze beslislogica te gebruiken in verkoopgesprekken en onderhandelingen kom je makkelijk tot elkaar en blijft de gemaakte afspraak voor beide partijen gunstig.

Doel: Het ontwikkelen van commerciële vaardigheden en inzicht verschaffen in het onderhandelingsproces. Voordat het tot onderhandelen komt de klant de waarde van onze tolkdienst of vertaling hoger te laten inschatten waardoor hij/zij sneller bereid is een hoger bedrag te betalen.

Werkwijze: Behandeling van diverse verkooptechnieken die tot doel hebben de waardering van een vertaling bij de klant te verhogen en onderhandelingstechnieken die als effect hebben dat men makkelijker tot een afspraak komt waar beide partijen zich goed in kunnen vinden. Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen/rollenspelen aan de hand van casussen (uit de tolk- en vertaalpraktijk) en groepsdiscussies .

Doelgroep: alle tolken en vertalers.

Voertaal: Nederlands

15u35 Pauze (thee en koffie)

 15u45 Lezing over vertaalvaardigheden en vakterminologie op het gebied van landbouw 

(duur 1.5 uur)

Spreker: Rob Barnhoorn, afgestudeerd als landbouwkundige, liep tijdens zijn studie stage in Spanje en Portugal. Na het afronden van zijn studie heeft hij cursussen gevolgd bij verschillende vertaalopleidingen, stage gelopen als vertaler op een ingenieursbureau en heeft hij als vertaler zo’n twintig jaar ervaring opgebouwd met als werktalen Nederlands, Spaans, Portugees en Engels. Daarnaast is hij vakjournalist.

Als vertaler heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met onderwerpen op het gebied van landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Zo heeft hij voor een ontwikkelingsorganisatie een twintigtal themaboekjes en aanverwante publicaties vertaald over landbouw, bestemd voor Portugeestalige landen in Afrika. De onderwerpen varieerden daarbij van champignonteelt, tomatenteelt, varkenshouderij, melkveehouderij, erosiebestrijding en wateropvang, traditionele medicijnen voor vee, agroforestry, tot niet-houtige producten uit het tropisch oerwoud.

Doel: Vergroten vertaalvaardigheden, vocabulaire en terminologieverwerving Portugees op het gebied van landbouw.

Werkwijze: Tijdens de lezing zal Rob aandacht schenken aan de eigenschappen die een vertaler dient te hebben om kwalitatief goede vertalingen over technische onderwerpen te maken. Daarbij zullen ook een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden aan bod komen, ter illustratie van wat er zoal komt kijken bij het vertalen van vakterminologie en hoe een vertaler de kwaliteit van zijn vertaling kan waarborgen.

De lezing zal worden afgesloten met een focus op één van de oudste cultuurgewassen uit het Mediterrane gebied, de olijf, met aansluitend een kleine proeverij van verschillende soorten olijfolie.

Doelgroep: alle vertalers en tolken Portugees.

17.15 Afsluiting, evaluatie, presentielijsten

Volgende 9de themadag: 22 november

Posted by on aug 28, 2014 in Themadagen | 0 comments

De volgende themadag vindt plaats op 22 november 2014 in Nijkerk en wordt georganiseerd door  Hennie Bos, Monica Gerritse en Hans van der Veen.

Locatie: Opstandingskerk, Hoefslag 32, 3862 KB Nijkerk

09u00   Aankomst (koffie en thee)

09u30   Introductie en bespreking van de laatste ontwikkelingen in tolk- en vertaalland.

10u00   Rechter Sylvia Steiner

Spreker: Sylvia Steiner, rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ze begon haar carrière als advocaat, werkte vervolgens voor het Braziliaanse OM en was daarna rechter bij het beroepsgerecht van São Paulo. In 2003 werd ze aangesteld als een van de achttien rechters van het Internationale Strafhof in Den Haag. Haar mandaat is in 2012 afgelopen, maar ze blijft om de lopende zaken waar ze de verantwoordelijkheid voor draagt – de Congolese burgeroorlog en het conflict in Darfur- af te maken.

Doel: Vergroten van de algemene en actuele kennis. Meer inzicht geven in de werkwijzen van deze organisatie die veel gebruikmaakt van tolken en vertalers. Vocabulaire en terminologieverwerving Portugees

Voertaal: Portugees

11u00   Pauze (koffie en thee)

11u15   Cybercrime: Cyber Academy

Spreker: Marco Romagna (1986), criminoloog en gespecialiseerd in strafrecht, in het bijzonder op het gebied van cybercriminaliteit, internet, financiële delicten en wereldwijde criminaliteit.

Hij heeft een MA in Criminologie van de Universiteit van Utrecht en een LLM van de Universiteit van Trento. Hij is medewerker van de Universidad Cardenal Herrera in Valencia, waar hij werkt aan de juridische analyse van identiteitsdiefstal. Hij is ook medewerker van de Universiteit van Trento voor cybercriminaliteit, ICT-wetgeving en criminologie.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar criminologie, strafrecht, internetwetgeving, internationaal en Europees recht. Hij doet onderzoek op het gebied van cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad en de band met financiële delicten, in het bijzonder de grensoverschrijdende dimensie.

Marco zal in het Engels spreken.

Doel:  Vergroten van de kennis over cybercrime en de daarbij gebruikte terminologie in de rechtszaal.

12u45   Lunch

13u30   Cybercrime – Digital Investigation

Spreker:  Arwi van der Sluijs van Digital Investigation (digital-investigation.eu)

 

Digital Investigation B.V. is een digitaal forensisch onderzoeksbureau en cyber security specialist. Het team bestaat uit 15 gedreven en gecertificeerde forensische professionals.

“Criminelen die proberen bij onze bedrijfsgevoelige informatie te komen? Wat valt er bij ons nou te halen?” Zo denken heel veel directeuren en managers van bedrijven.  Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd elke seconde 18 mensen of bedrijven slachtoffer worden van cyber crime. Oftewel, 1,5 miljoen gedupeerden per dag. In een wereld waar alles en iedereen met elkaar verbonden is via het internet, wemelt het van de cyberaanvallen die zich razendsnel over de hele wereld verspreiden.

Digital Investigation brengt met tools en diensten de kwetsbaarheden van bedrijven in kaart, zodat deze zich maximaal kunnen beveiligen tegen cybercrime en tegen onnodige financiële schade én imagoschade

Doel: het up-to-date brengen van de kennis over de beveiliging van de informatie die tolken en vertalers in hun computers bewaren; het op verantwoorde wijze beter benutten van de meest recente toepassingen die het werk kunnen verbeteren en vergemakkelijken.

 

Werkwijze: theoretisch en praktisch college

15u00 Pauze (thee en koffie)

16u45   Afsluiting, evaluatie, presentielijsten en borrel.

8e Taalkringdag Portugees: interessante sprekers en heel gezellig

Posted by on jul 15, 2014 in Themadagen | 0 comments

Bepakt en bezakt met o.a. mijn laptop verliet ik in de ochtend van13 juni jl. om 6:30u. mijn huis. Bestemming: Nijkerk, De Schakel voor de 8e themadag van de taalkring Portugees. Deze dagen staan voor mij synoniem voor veel nieuwe kennis opdoen veel gezellige contacten met oude bekenden en nieuwe collega’s.

 De gezelligheid begon al in de trein toen ik in Amersfoort een collega tegen kwam en was compleet toen ik op het perron in Nijkerk nog meer collega’s kon begroeten. Nog geen 9:00u. en nog geen minuut van het programma gehad, maar mij was het al duidelijk: deze dag kon niet meer stuk en zou wederom een succes worden voor de Taalkring Portugees en het organisatiecomité van deze dag.  

 We begonnen het nuttige deel van deze dag om 9:30 uur met een lezing van de heer Johan Goossens, voormalig docent aan de politie academie, over tolk- en vertaalwerkzaamheden bij de politie. Het verhaal werd wat anders dan ik had verwacht, maar was zeker niet minder interessant.

De heer Goossens vertelde over de werkwijze van de politie, waarom de politie iets juist wel of niet doet. We leren dat het bij de politie net zo is als bij ieder regulier bedrijf: verwacht geen topwerk van onervaren mensen en als de input slecht is, kun je ook moeilijk goede output verwachten. Men wil vaak te snel handelen i.p.v. eerst te onderzoeken en wanneer er wel wordt onderzocht, zijn de onderzoeken vaak zo uitgebreid dat het erg lastig is om de focus te bewaren.

Er is aandacht voor de gevolgen van te veel en te weinig blauw op straat, het vervolg van een zaak als de politie een verdachte voor nader onderzoek van de zaak en berechting aan justitie heeft overgedragen en de gevolgen van politieke beslissingen op de werkvloer zoals de inmiddels alweer afgeschafte prestatiecontracten van aantal uit te schrijven boetes.

De politieorganisatie is vergeven van protocollen om het politiewerk te sturen. Deze protocollen zijn echter verstikkend voor de agenten van de werkvloer die in hun werk eerst hun nuchtere verstand en hun hart voor rechtvaardigheid en daarna hun hoofd vol protocollen laten spreken. 

Na een kleine pauze veranderden we van spreker en taal. De heer Paulo Borges vertelde in het Portugees over het werk van Europol en dan met name over valsmunterij. Vervalsing van geld bestaat al zolang er geld bestaat; sinds de 7e eeuw.

We beginnen met een uitleg over de geschiedenis van (munt) geld: vorm en metaalsamenstelling en dat vervalsingen plaatsvinden in vorm, gewicht en dikte van de munten. Het papiergeld is uitgevonden door de Chinezen en kwam via de ontdekkingsreizigers naar Europa waar Zweden als eerste land ook papiergeld ging gebruiken. De bankbiljetten waren veel groter dan de huidige biljetten, soms wel formaat A4 en leken meer op handelsbrieven.

Hoe meer mensen kennis maakten met geld als ruilmiddel in de handel, hoe meer verschillende munteenheden en bankbiljetten er ontstonden. Een walhalla voor vervalsers…tot je werd ontdekt, want op vervalsing van geld stond de doodstraf.

Hoe sterker een munt is, hoe populairder het wordt om die munt te vervangen. Via de Escudo in de 16e en 17e eeuw en de Engelse pond tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn nu de Dollar  en de Euro de populairste en meest vervalste munteenheid voor vervalsers, omdat dit munteenheden met waarde zijn. De eerste vervalsingen van Eurobiljetten doken op in 2002. Tegenwoordig worden er maandelijks zo’n 40.000 tot 70.000 valse biljetten opgespoord. De biljetten van € 20,00 en € 50,00 zijn de populairste biljetten om te vervalsen. De wetenschap dat sommige vervalste biljetten al worden gevonden voordat ze in omloop komen en dat daarmee de kans dat een klant een vertaling wil betalen met een vals biljet, erg klein is, stelt ons gerust. Maar wie weet wat de toekomst ons brengt met de komende economieën van Brazilië, Rusland, India en China en de wetenschap dat plastic biljetten die nog niet in omloop zijn gebracht al zijn vervalst….

Een verhaal over valsemunterij kan niet zonder sterke staaltjes van vervalsingen.

Bekend werd de Operatie Bernhard, de grootste geldvervalsingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog. Een van de activiteiten van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog bleek het laten vervalsen van geld: met hulp van gevangenen uit kamp Sachsenhausen is meer dan 900 miljoen Engelse Pond vervalst om het hoofd te kunnen bieden aan de inflatie van de Duitse mark. Een van de grootste geldvervalsers ter wereld was de Portugees Alves dos Reis die zich specialiseerde in het namaken van biljetten van 500 USD. Reden om dit biljet te vervalsen is dat die op de Franse franc leek.

Het tegengaan van geldvervalsing werd één van de onderwerpen op de agenda’s van de grondleggers van de Europese Gemeenschap. In 1948 werd de internationale politieorganisatie Interpol opgericht. De conventie van Genève van 1949 werd de z.g. bijbel in de strijd tegen de vervalsing van geld. Door deze conventie kwam er in ieder land dat deze conventie ondertekende een nationaal instituut tegen geldvervalsing. Tegenwoordig heet Interpol Europol en is deze Europese politieinstelling de beschermer van de Euro.

Een ommekeer in de wereld van vervalsingen kwam toen papiergeld goedkoper werd dan kolen. Tegenwoordig hebben de sterke munten ook zoveel kenmerken dat het voor vervalsers steeds moeilijker wordt deze munten te vervalsen. Er komen tegenwoordig niet meer zoveel vervalsingen voor.

De vervalsingen die nog wel voorkomen, komen voor 80% uit Napels, worden gesmokkeld in kleding en bagage en worden verspreid door Italianen en criminelen uit andere landen die naar gebieden gaan waar men hun taal niet verstaat. Zij doen aan crimineel toerisme: gaan naar het buitenland, plegen daar een misdrijf, verspreiden hun geld en zorgen dat ze weer weg komen. Een lastig pakket voor de politie: ze kunnen de crimineel niet verstaan en voordat ze een tolk of vertaler hebben geregeld, is de criminele vogel weer gevlogen…

               

Na de tweede lezing was het tijd voor een ander aspect van de taalkringdag: versterken van het onderlinge contact tussen de tolken en vertalers Portugees: bijkletsen met oude bekenden en kennismaken met nieuwe collega’s of collega’s die nooit eerder bij een taalkringdag waren. Dat doen we graag onder een (dat dan weer wel:) Nederlandse lunch die ons overheerlijk smaakte.

De middag was gereserveerd voor aspecten van de Portugese taal. Onze eerste spreekster was de Braziliaanse Gisa Muniz die een lezing gaf over de infinitivo pessoal die wordt gebruikt als het werkwoord tevens het onderwerp van een zin is.

Het kwartet van sprekers en workshops van deze dag werd afgesloten door collega Karolien van Eck die ons vertelde over de ins en outs van het vertalen van statuten, zowel Nederlands-Portugees als Portugees-Nederlands. We leerden welke woorden we in welke aktes vooral wel en niet moeten gebruiken om misverstanden etc. te voorkomen.

 Om half vijf kwam er een eind aan deze themadag. Er stond nog een borrel klaar, maar daar is volgens mij niet veel gebruik van gemaakt. Iedereen zat vol nieuwe kennis en wilde moe maar voldaan naar huis, nog even de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de avond dat in de grootste Portugeestalige natie en vaderland van een groot aantal leden van de Taalkring Portugees het Nederlandse voetbalelftal Portugals’ Spaanse oosterburen op het voetbalveld zou gaan ontmoeten.

 Hierbij wil ik het bestuur van de Taalkring Portugees en het organisatiecomité van deze themadag heel hartelijk danken voor het organiseren van alle lezingen en de goede zorgen!

 Door: Helma van der Boom,beëdigd tolk en vertaler Portugees en Frans