Verslag 12de themadag

Posted by on nov 17, 2016

Verslag Taalkring  7 oktober 2016

Met 20 deelnemers aanwezig startte deze Taalkringdag in Nijkerk met een welkomstwoord  van Femmy Salomons. Een bijzondere editie deze keer, omdat onze spreekster, Maura Santana Capoulas Santos is overgevlogen uit Portugal en ons een onderdompeling laat ondergaan in de Portugese taal .

Maura is dochter van de Portugese minister van Landbouw en gaat de dag vullen met een lezing over Portugal, een workshop over hernieuwbare energie in Portugal en in de middag zal zij vertellen over CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Verder een speciaal welkom voor onze nieuwe leden, Marian Schoenmakers, universitair docent van de opleiding Portugees aan de Universiteit Leiden en beëdigd vertaler en Hendrik-Jan Wolfert, musicus en beëdigd vertaler.

Femmy deelt mee dat er 4 keer per jaar een nieuwsbrief komt met vast formaat met daarin een kort interview van een van de leden, zodat we elkaars professionele voorkeuren en sterke kanten leren kennen.  In de eerstvolgende editie komt  Karolien de Graaff ons het een en ander vertellen.

Vervolgens kwam Hans van der Veen aan het woord met de stand van zaken aan het tolk- en vertaalfront. De kwestie met de verenigingen NGTV en SIGV komt ter sprake. De SIGV-vereniging maakt zich sterk om onze belangen te behartigen in het publieke domein. Om dit voor alle beëdigde vertalers en tolken te kunnen doen, moeten de statuten van de SIGV-vereniging veranderd worden.  Hierover wordt verder bericht maar Marijke Roelofsen licht alvast een tip van de sluierop. Een nieuw koepelorgaan voor gerechtstolken met een nieuwe naam, die ook de functie van vakbond zal hebben. Dan mag er namelijk wel gestaakt worden en ook mag er opgeroepen worden tot acties. Het is afwachten hoeveel collega’s zich hiervoor zullen aanmelden. Wie al lid is, gaat automatisch mee hierin. Ook de SIGV-coöperatie komt ter sprake. Die zet zich echt voor ons in, weliswaar met weinig werknemers maar wel  als betrouwbare organisatie, die al veel terrein gewonnen heeft.

Om 10 uur startte onze spreekster Maura met een voorstelrondje van de aanwezige tolken en vertalers. Vervolgens was de groepsopdracht om 3 woorden te bedenken die karakteristiek zijn voor Portugal. In de top 3 stonden o.a. de woorden ‘saudade’, ‘bacalhau’, ‘familia’ en ‘hospitaleiro’. De lezing van Maura over de geschiedenis en de mentaliteit van de Portugezen had al onze aandacht met veel inbreng vanuit het publiek, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van de Portugese gemeenschap in Nederland.

Na de pauze ligt het accent op de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Portugal. Het ontstaan van het systeem van benamingen en bepaalde thermen in dat vakgebied werden besproken. Ook  voorbeelden van lopende projecten zijn gegeven. Een actueel onderwerp, maar voor velen een onbekend terrein.

Na een heerlijke lunch begonnen we om 13:45 uur met het middagprogramma. Wederom een lezing verzorgd door Maura, nu over de CPLP: Comunidade de Países de Língua oficial Portuguesa. In haar vorige en ook huidige werk heeft ze veel te maken met Oost Timor en Macau. De CPLP is ontstaan na de dekolonisatie in de 70’er jaren van de vorige eeuw toen de Portugeessprekende landen een behoefte tot onderling contact hadden. In 1983 begonnen de besprekingen voor deze gemeenschap. In 1996 werd de CPLP officieel opgericht. De lidstaten van de CPLP zijn Portugal, Brazilië, Kaapverdië, Guinee-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambique, Oost-Timor en vreemde-eend-in-de-bijt Guinee Equitorial. Het jongste CPLP-lid is Oost-Timor dat sinds 2002 onafhankelijk is en vanaf 2014 is toegetreden tot de CPLP.

 

Hoewel de gemeenschappelijke taal de leden bindt, is er over die taal ook de nodige discussie. Spreken alle leden wel echt Portugees? Door de geografische ligging, afstand tussen de landen onderling en nabijheid van andere talen ontstaan er kleine verschillen tussen het Portugees dat in de diverse lidstaten wordt gesproken.

 

Naast de taal, zijn het onderwijssysteem en het rechtssysteem, uitgezonderd Brazilië en Guinee Equitorial, een grote overeenkomst tussen de CPLP leden. De rechtssystemen zijn na de onafhankelijkheid van de Portugese koloniën vaak bijna letterlijk van het oude moederland overgenomen.            Tot 1975 werd in de koloniën hetzelfde onderwijssysteem gebruikt als in Portugal. Dit is na de dekolonisatie zo gebleven, al worden gaandeweg hier en daar wel kleine veranderingen doorgevoerd. Voor met name rechtenstudenten uit de Portugeestalige landen is dit een ideale uitgangssituatie. Voor hen is de CPLP de poort naar de grote wereld. Nu, 40 jaar later zijn de wetten wat aangepast en zijn er toch wel verschillen tussen Portugal en de koloniën.

 

Maura heeft  in veel van de landen die lid zijn van CPLP gewerkt als advocate. Ze kan daarom veel vertellen over de eigenaardigheden van sommige landen, en  verschillen en overeenkomsten ertussen. Deze interessante lezing is de laatste vandaag. We zitten onderhand helemaal vol met nieuwe informatie en de borrel en de trein lokken. We bedanken Maura met applaus.