Agenda

Maandag 13 september 2021 - Dificuldades do português contemporâneo II - online

Nesta série de webinars, iremos abordar vários aspectos do uso da língua portuguesa relevantes para o trabalho dos tradutores: pontuação, maiúsculas e minúsculas, concordância verbal, formas de tratamento, uso do acordo ortográfico e dúvidas comuns. Será muito útil para os tradutores e intérpretes que trabalham com a língua portuguesa.

Aanmelden voor deze webinarserie? Klik op aanmelden en vink de optie 'Ik ben lid van de Taalkring' aan voor 50% korting.

Aanmelden

Zaterdag 20 november 2021 - 18e Taalkringdag - Nijkerk

Als het vaccinatieplan verloopt zoals verwacht, dan hopen Tucha Hoogland, Femmy Salomons en Mônica Gerritse dat de 18de themadag op zaterdag 20 november eindelijk doorgang kan vinden. Leg deze zaterdag dus vast in uw agenda.

Het programma ziet er als volgt uit:

Ochtend:
Voor tolken:
inleiding op en workshop over simultaan tolken m.b.v. apparatuur door Alexandra de Vries.
Voor vertalers:
uitleg en workshop over hulpmiddelen voor automatisch vertalen (CAT Tools) en uitleg van en werken met “lokalisatie” (het vinden van een “lokaal” equivalent voor een typisch verschijnsel in de andere taal, zoals b.v. een kopje koffie in Portugal en Brazilië, of de aanpassing van een tekst voor een specifiek publiek), door Daniel Maciel.

Middag
Onder leiding van Celeste Augusto wordt geleerd hoe spreekwoorden en zegswijzen over het weer ons taalgebruik zowel zonnig als neerslachtig, maar in ieder geval altijd gekleurder kunnen maken. Alle aanwezige leden krijgen het laatste uur de gelegenheid elkaars Taalkring-profiel op deze nieuwe website aan te vullen. 

Aanmelden