Over de Taalkring

De Taalkring Portugees is een vakvereniging voor tolken en vertalers Portugees. Veel Taalkringleden staan ingeschreven in het RBTV, het register voor beëdigde tolken en vertalers. Voor deze beëdigde tolken en vertalers is bijscholen verplicht en met onder meer dat doel werd de Taalkring opgericht, om ook te voorzien in de behoefte aan betaalbare gespecialiseerde en taalspecifieke bijscholing.

De Taalkring Portugees werd opgericht op 16 juni 2010 naar aanleiding van een platformbijeenkomst met als doel om zoveel mogelijk Portugese tolken en vertalers met elkaar te laten kennismaken en samen na te denken over een reactie op de veranderingen op de arbeidsmarkt. Die veranderingen leken 10 jaar geleden erg op wat er op dit moment ook gebeurt: de commerciële bemiddelaars zoals Concorde (nu Livewords) deden hun intrede ter vervanging van de gesubsidieerde tolkencentra met een dreigende verlaging van de tarieven als gevolg. De bestaande belangenbehartigers op landelijk niveau functioneerden niet of nauwelijks en het hele tolk- en vertaallandschap was hopeloos versplinterd.

De oprichting van de TKP onder leiding van een klein, gemotiveerd en regelmatig wisselend coördinatieteam, was als een frisse wind die heel wat stof deed opdwarrelen en verdwijnen door initiatieven die de hele beroepsgroep ten goede zijn gekomen. Neem bijvoorbeeld het Functiewaarderingsproject eindigend in het Symposium van 14 april 2014 waarin na veel en gedegen werk eindelijk duidelijk werd waar wij staan op de beloningsladder. Ook het Nationaal Congres voor tolken en vertalers in Utrecht van 14 april 2012 was een mijlpaal. Op dit congres werd constructief gesproken over hoe de overheid in de toekomst zou moeten aanbesteden.

Tien jaar na oprichting telt deze vereniging 59 leden en zijn er al 17 succesvolle themadagen en uiteenlopende online activiteiten georganiseerd. De vereniging organiseert twee keer per jaar een themadag. Vaak vinden deze activiteiten plaats op een centrale plek in het land. Op deze dagen hebben leden de kans om te netwerken en tegelijkertijd hun vakkennis bij te spijkeren.

Naast bijscholing houdt de Taalkring zich nog altijd bezig met de positie van tolken en vertalers op de arbeidsmarkt en de waardering van de beroepsgroep. Het beroep moet immers toekomstbestendig blijven. Onze leden hebben veel kennis in huis dankzij reeds afgeronde opleidingen, werkervaring en permanente bijscholing. Deze investering moet dan ook worden beloond met goede tarieven en duurzame secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met deze vernieuwde website en de toevoeging van een openbaar ledenregister verwacht de Taalkring bij te dragen aan de zichtbaarheid van de tolken en vertalers Portugees in Nederland.