Over de Taalkring

De Taalkring Portugees is een vakvereniging voor tolken en vertalers Portugees. Veel Taalkringleden staan ingeschreven in het RBTV, het register voor beëdigde tolken en vertalers. Voor deze beëdigde tolken en vertalers is bijscholen verplicht; met dat doel voor ogen werd de Taalkring Portugees opgericht, om te voorzien in de behoefte aan betaalbare, gespecialiseerde en taalspecifieke bijscholing. Daarnaast biedt de Taalkring Portugees een prettige en ongedwongen mogelijkheid om te netwerken en collega's te ontmoeten en te leren kennen.

De Taalkring Portugees werd opgericht op 16 juni 2010 tijdens een platformbijeenkomst die diende om zoveel mogelijk Portugese tolken en vertalers met elkaar te laten kennismaken en samen na te denken over de veranderingen op de arbeidsmarkt. Wat er 10 jaar geleden speelde, lijkt erg op wat er op dit moment, anno 2021, gebeurt. De commerciële bemiddelaars zoals Livewords, AVB en Global Talk vervingen de gesubsidieerde tolkencentra met een verlaging van de tarieven als gevolg. De bestaande belangenbehartigers op landelijk niveau functioneerden niet of nauwelijks en het hele tolk- en vertaallandschap was versplinterd.

De oprichting van de Taalkring Portugees onder leiding van een klein, gemotiveerd en regelmatig wisselend coördinatieteam, was als een frisse wind die heel wat stof deed opdwarrelen en verdwijnen. De oprichters namen initiatieven die de hele beroepsgroep ten goede zijn gekomen. Neem bijvoorbeeld het Functiewaarderingsproject eindigend in het Symposium van 14 april 2014 waarin na veel en gedegen werk eindelijk duidelijk werd waar tolken en vertalers staan op de beloningsladder. Ook het Nationaal Congres voor tolken en vertalers in Utrecht van 14 april 2012 was een mijlpaal. Hier werd constructief gesproken over hoe de overheid in de toekomst zou moeten aanbesteden.

Tien jaar na oprichting telt de Taalkring Portugees ongeveer 60 leden en zijn er al 17 succesvolle themadagen en uiteenlopende online activiteiten georganiseerd. De Taalkring houdt twee keer per jaar een bijeenkomst. Vaak vinden deze plaats op een centrale plek in Nederland. Op deze dagen hebben leden de kans om te netwerken en tegelijkertijd hun vakkennis bij te spijkeren.

Naast bijscholing houdt de Taalkring zich nog altijd bezig met de positie van tolken en vertalers op de arbeidsmarkt en de waardering van de beroepsgroep. Het beroep moet immers toekomstbestendig blijven. Onze leden hebben veel kennis in huis dankzij reeds afgeronde opleidingen, werkervaring en permanente bijscholing. Deze investering moet dan ook worden beloond met goede tarieven en duurzame secundaire arbeidsvoorwaarden.

Met deze vernieuwde website en de toevoeging van een openbaar ledenregister verwacht de Taalkring bij te dragen aan de zichtbaarheid van de tolken en vertalers Portugees in Nederland.