Tolk Portugees

Hoe vindt u de tolk Portugees die u nodig heeft?

Heeft u binnenkort een belangrijke (zakelijke) bijeenkomst met Portugeestaligen en wilt u de communicatie optimaal laten verlopen? Dan bent u op zoek naar een tolk.

Voordat u begint te zoeken naar een tolk, is het handig als u alvast weet welke variant van het Portugees getolkt dient te worden. Portugees wordt o.a. gesproken in Portugal, Brazilië, Mozambique, Angola, Guinee-Bissau en Kaapverdië en hoewel alle varianten hun oorsprong vinden in het Portugees van Portugal, zijn er door het verstrijken van de tijd, de invloed van andere talen en de geografische ligging toch verschillen tussen al deze taalvarianten.

Beëdigd vs. niet beëdigd

Een ander punt van belang is na te gaan of u een beëdigd tolk nodig heeft. Beëdigde tolken zijn gescreend om voor de overheid te mogen werken. Zij hebben een eed afgelegd bij de rechtbank en werken volgens een beroepscode. Zij beschikken over de kennis die nodig is om bijvoorbeeld te tolken in een asielprocedure of tijdens een rechtszaak.

Niet bij elke gelegenheid heeft u een beëdigd tolk nodig: de conferentietolk die vanuit een cabine tolkt op een medisch congres en ook de bedrijfstolk die bij een Europese ondernemingsraad tolkt, hoeft niet beëdigd te zijn maar levert desalniettemin een zeer specialistische dienst.

Consecutief vs. simultaan

Tolken gebeurt consecutief (sprekend na elkaar) of simultaan (tegelijkertijd met de spreker). Bij een consecutieve vertolking maakt de tolk aantekeningen terwijl er gesproken wordt en bouwen de sprekers steeds een pauze in, zodat de tolk kan vertalen wat er gezegd is. Op deze manier zijn de spreker en de tolk niet tegelijkertijd aan het woord. Consecutief tolken gebeurt bijvoorbeeld bij gesprekken met een klein aantal deelnemers, bij ceremonies of bij het passeren van notariële akten.

Bij simultaan tolken zet de tolk direct om wat er gezegd wordt en zijn de spreker en de tolk tegelijkertijd aan het woord. Deze variant zorgt voor minder tijdsverlies en biedt de mogelijkheid om meerdere talen en luisteraars te bedienen. Bij langere opdrachten werken tolken in teams van minimaal twee. 

Vanwege technologische ontwikkelingen die bespoedigd zijn door de coronacrisis, is ‘remote interpreting’ op dit moment in opmars. Via uiteenlopende online platforms zoals Zoom, Interprefy, Kudo en Voiceboxer is het mogelijk om een tolk via videoconference simultaan te laten tolken tijdens een online vergadering.

Als u een simultaantolk op locatie inschakelt, is het belangrijk om samen na te gaan wat de technische mogelijkheden zijn en of er behoefte is aan een fluisterset (een microfoon voor de tolk en koptelefoontjes voor de toehoorders) of aan een tolkcabine (bij een grotere groep toehoorders). Indien het aantal toehoorders zeer gering is, kan er ook gekozen worden voor fluistertolken (chuchotage). Bij het fluistertolken positioneert de tolk zich dichtbij de toehoorders en tolkt vervolgens met een zacht stemvolume. Deze laatstgenoemde methode is uiteraard niet geheel ‘coronaproof’.