Tolk Portugees

Hoe vindt u de tolk Portugees die u nodig heeft?

Heeft u binnenkort een belangrijk gesprek in het Portugees en heeft u iemand nodig die hierbij kan vertalen? Dan bent u op zoek naar een tolk.

Voordat u begint te zoeken naar een tolk, is het handig als u alvast weet welke variant van het Portugees getolkt dient te worden. Portugees wordt gesproken in Portugal, Brazilië, Mozambique, Angola, Guinee-Bissau en Kaapverdië en hoewel alle varianten hun oorsprong vinden in het Portugees van Portugal, zijn er door het verstrijken van de tijd, de invloed van andere talen en de geografische ligging toch verschillen tussen de verschillende taalvarianten.

Ook is het belangrijk om na te gaan of u een beëdigd tolk nodig zult hebben.

Beëdigde tolken zijn gescreend om voor de overheid te mogen werken. Zij hebben een eed afgelegd bij de rechtbank en werken volgens een beroepscode. Zij beschikken over de kennis die nodig is om bijvoorbeeld te tolken in een asielprocedure of tijdens een rechtszaak.

Niet bij elke gelegenheid heeft u een beëdigd tolk nodig: de conferentietolk die een simultaanvertolking levert op een medisch congres en ook de bedrijfstolk die bij een Europese ondernemingsraad tolkt, hoeven absoluut niet beëdigd te zijn maar leveren desalniettemin een zeer specialistische dienst.

Tolken gebeurt consecutief (opeenvolgend) of simultaan (tegelijkertijd). Bij een consecutieve vertolking neemt de tolk aantekeningen terwijl er gesproken wordt en bouwen de sprekers steeds een pauze in, zodat de tolk kan vertalen wat er gezegd is. Op deze manier zijn de spreker en de tolk niet tegelijkertijd aan het woord. Consecutief tolken gebeurt vooral bij gesprekken met een klein aantal deelnemers, bij ceremonies en bij het tekenen van (notariële) contracten.

Bij een simultaanvertolking vertaalt de tolk direct wat er gezegd wordt en zijn de sprekers en de tolk tegelijkertijd aan het woord. Een simultaanvertolking is daardoor sneller, maar ook intensiever voor de tolk en bij langere opdrachten werken tolken dan ook in teams. Op congressen wordt bijvoorbeeld vaak simultaan getolkt.

Vanwege technologische ontwikkelingen die bespoedigd zijn door de coronacrisis, is ‘remote interpreting’ op dit moment in opmars. Via uiteenlopende online platforms zoals Zoom, Interprefy, Kudo, en Voiceboxer is het mogelijk om een tolk via videoconference simultaan te laten tolken tijdens uw online vergadering.

Als u een simultaantolk op locatie inschakelt, is het belangrijk om samen na te gaan wat de technische mogelijkheden zijn en of er behoefte is aan een fluisterset (een microfoon voor de tolk en koptelefoontjes voor de toehoorders) of aan een tolkcabine (bij een grotere groep toehoorders). Indien het aantal toehoorders bij een simultaanvertolking zeer gering is, dan is het ook mogelijk om over te gaan tot fluistertolken (chuchotage). Bij het fluistertolken positioneert de tolk zich dichtbij de toehoorders en tolkt vervolgens met een zacht stemvolume. Deze laatstgenoemde methode is uiteraard niet geheel ‘coronaproof’.