Vertaler Portugees

Op zoek naar een vertaler Portugees?

Heeft u een geschreven tekst die u wilt laten vertalen? Bijvoorbeeld een website, een jaarverslag, het koopcontract van uw huis, reclamemateriaal, diploma’s, veiligheidsinstructies, etc. Dan schakelt u een vertaler in.

Voordat u begint te zoeken naar een vertaler, is het handig als u alvast weet welke variant van het Portugees vertaald dient te worden. Portugees wordt o.a. gesproken in Portugal, Brazilië, Mozambique, Angola, Guinee-Bissau en Kaapverdië en hoewel alle varianten hun oorsprong vinden in het Portugees van Portugal, zijn er door het verstrijken van de tijd, de invloed van andere talen en de geografische ligging toch verschillen tussen al deze taalvarianten.

Een groot deel van de leden van de Taalkring is beëdigd vertaler. Dat wil zeggen dat ze gescreend zijn door de overheid en voor overheidsinstellingen mogen werken. Beëdigde vertalers vertalen bijvoorbeeld notariële akten, diploma’s of documenten van de burgerlijke stand.

U heeft overigens niet overal een beëdigd vertaler voor nodig. Beëdigde vertalers zijn vooral actief in het sociaal-juridisch domein maar ook in andere sectoren zijn vertalingen soms onmisbaar. Om een wervende tekst te vertalen voor een bed & breakfast in de Alentejo, een gebruiksaanwijzing, een website of een technische handleiding, hoeft een vertaler beslist niet beëdigd te zijn.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die voorzien is van een beëdigingsverklaring, en ondertekend en gestempeld is door de vertaler. De vertaling en het brondocument dienen onlosmakelijk aan elkaar gehecht te zijn. Veelal zijn beëdigde vertalingen duurder. Dit komt doordat beëdigde vertalers moeten voldoen aan wettelijke bijscholingsverplichtingen waardoor hun inschrijving in het Register van beëdigde tolken en vertalers gewaarborgd blijft. Mede door deze bijscholingen leveren de vertalers kwalitatief hoogstaand vertaalwerk en blijven ze up-to-date.