Vertaler Portugees

Op zoek naar een vertaler Portugees?

Heeft u een geschreven tekst die u van of naar het Portugees wilt laten vertalen? Bijvoorbeeld uw website, een jaarverslag, het koopcontract van uw huis, reclamemateriaal voor uw bedrijf, diploma’s, veiligheidsinstructies, etc.

Dan schakelt u een vertaler in.

Voordat u begint te zoeken naar een vertaler, is het handig als u alvast weet welke variant van het Portugees vertaald dient te worden. Portugees wordt gesproken in Portugal, Brazilië, Mozambique, Angola, Guinee-Bissau en Kaapverdië en hoewel alle varianten hun oorsprong vinden in het Portugees van Portugal, zijn er door het verstrijken van de tijd, de invloed van andere talen en de geografische ligging toch verschillen tussen de verschillende varianten.

Een deel van de vertalers is beëdigd. Dat wil zeggen dat ze gescreend zijn door de overheid en voor overheidsinstellingen mogen werken. Beëdigd vertalers vertalen bijvoorbeeld notariële akten, diploma’s of documenten van de burgerlijke stand.

U heeft overigens niet overal een beëdigd vertaler voor nodig. Beëdigd vertalers zijn vooral bedreven in het sociaal-juridisch domein maar vertalingen zijn onmisbaar uiteenlopende sectoren. Om een wervende tekst te vertalen voor uw bed & breakfast in de Alentejo of om een technische tekst over een machine te vertalen, hoeft een vertaler beslist niet beëdigd te zijn.